MENAS YRA ŠVIESA, ARBA EKSKURSIJA Į M.K.ČIURLIONIO MEMORIALINĮ MUZIEJŲ IR V.K.JONYNO GALERIJĄ

Nutarę, kad geriau vieną kartą pamatyti, negu šimtą kartų išgirsti, 6B klasės mokiniai ir jų lietuvių kalbos mokytoja gegužės 20 dieną aplankė M. K. Čiurlionio memorialinį muziejų. Nedrąsu buvo prisiliesti prie daugiau negu 100 metų senumo autentiškų daiktų, kurie priklausė žymiausio Lietuvoje kompozitoriaus ir dailininko šeimai, įdomu išgirsti dar negirdėtų faktų apie patį M. K.Čiurlionį, sužinoti ir pamatyti, kaip gyveno, kuo vertėsi gausi šeima, kaip atrodė namai. Dailės darbų reprodukcijos, skambanti kompozitoriaus muzika kūrė vaizdinius apie neįprastai trapią ir jautrią šio iškilaus kūrėjo sielą, nes tik tokios sielos žmogus gali matyti tą stebuklingą pasaulį, koks atsiskleidžia jo paveiksluose „Rex“,  „Karalių pasaka“, paveikslų cikle „Pasaulio sutvėrimas“… Tada nejučiom norisi domėtis, gilintis, ieškoti ir atrasti naujas erdves, kurios būtų lyg kompasas ateičiai.

Kita ypatinga vieta, kurią aplankė mokiniai – V.K. Jonyno galerija. Tai kito žymaus lietuvių dailininko, vitražų kūrėjo, skulptoriaus  namai, kur po priverstinės emigracijos menininkas kurdavo, bendraudavo su lankytojais. Įdomu buvo apžiūrėti ne tik jo darbus, bet ir gyvenamąsias patalpas, pajusti laikmetį.

Išvyka į M. K. Čiurlionio  muziejų ir V.K. Jonyno galeriją praturtino mokinių žinias, vaizduotę, skatins ir ateityje domėtis menu, nes, anot M.K.Čiurlionio, „..reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse  kitiems ..“ O menas ir yra šviesa.

Rūta Simutienė, lietuvių kalbos mokytoja