LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENĄ – SU KARIAIS

Lapkričio 23–ąją minėjome ypatingą sukaktį – mūsų ginkluotosios šalies pajėgos – Lietuvos kariuomenė – šventė 105–ąsias atkūrimo metines. Džiugu, kad esame tie, kurie pasirinkome minėti ir įprasminti šią svarbią sukaktį – kario, Lietuvos gynėjo, profesija šiandien, kuomet pasaulis išgyvena sudėtingus istorinius procesus, ypač svarbi, reikšminga.

Mūsų mokykla ir KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109-osios Pėstininkų kuopos kariai savanoriai vaisingai ir darniai bendradarbiauja jau gerą dešimtmetį – vykdo bendras veiklas: kariai veda paskaitas mokiniams, organizuoja įvairias išvykas, talkina organizuojant vaikų vasaros poilsio stovyklas. Ketvirtadienį mokykloje viešėję kariai savanoriai organizavo mokiniams praktinius užsiėmimus: pasakojo apie kariuomenės ginklus, jų specifines savybes, leido mokiniams juos laikyti rankose, taip pat  kariškiai supažindino mokinius su pirmosios pagalbos teikimo ypatybėmis, mokė tvarstyti žaizdą; pristatė ryšio priemones, naudojamas žvalgyboje, įvairiose karinėse misijose; aptarė kario savanorio kuprinės turinį, spalvotais dažais maskavo mokinių veidus. Ankstyvą rytmetį 5-6 kl. mokiniai savo žinias apie Lietuvos kariuomenę, jos istoriją pasitikrino žinių protmūšyje „Ką žinau apie Lietuvos kariuomenę?“ Dienos veiklas apibendrino baigiamasis renginys aktų salėje, kuriame mūsų mokyklos mokiniai tarė didelį AČIŪ Lietuvos kariams už jų pasiaukojamą misiją, pasiryžimą dorai tarnauti savo šaliai ir jos piliečiams: renginyje skambėjo prasmingos dainos, eilės ir šilti padėkos žodžiai. Tądien į salę sugužėjo ir Druskininkų sav. bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, dalyvavę kūrybinių darbų – piešinių – konkurse „Ginki Tėvynę ir mane“. Iš viso konkursui pateikti 85 kūrybiniai darbai. Laureatais tapo „Saulės“ pagrindinės mokyklos, „Ryto“ gimnazijos ir Leipalingio progimnazijos moksleiviai. Dovanas jiems įteikė KASP Dainavos apygardos 1–osios rinktinės 109-osios Pėstininkų kuopos vadas kpt. Kęstutis Valenta, taip pat renginio dalyvius paskatino ir dovanas skyrė nuolatinis mūsų mokyklos renginių rėmėjas Darius Šavolskis, šilčiausius linkėjimus vaikams atsiuntęs iš Briuselio, Europos Gynybos agentūros. Na, o renginio kulminacija tapo Ernesto Kuckailio – Lietuvos Kariuomenės profesionalaus kario, viršilos, tarnaujančio Mokymo ir doktrinų valdyboje Karybos institute, istorinių knygų autoriaus, Pietų Lietuvos partizaninės kovos įvykių tyrinėtojo – pranešimas mūsų mokyklos mokiniams ir svečiams. Vrš. Ernestas Kuckailis aptarė Pietų Lietuvos – Šarūno rinktinės – partizaninę kovą, jos ypatumus, vaikams parodė, kokia anuomet buvo kovotojų ginkluotė – pasirodo, kad į renginį „atvykę“ partizaninės kovos „atributai“ atliko itin svarbų vaidmenį – jie „vaidino“ filme „Bučiuoju, Juozas“.

Dar kartą dėkojame KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 109 – osios Pėstininkų kuopos kariams savanoriams ir jų vadovams už prasmingą bendradarbiavimą, krašto gynėjo profesijos populiarinimą. Dėkojame ir visai Kariuomenės dienos paminėjimo darbo grupei: pavaduotojui ugdymui Algiui Boliui, muzikos mokytojui Ovidijui Miniauskui, dailės mokytojai Genutei Sutkienei, istorijos mokytojai Giedrei Karlonaitei, lietuvių kalbos mokytojoms – Rasai Truskienei, Rūtai Simutienei ir Renatai Jaskelevičienei.