KALBĖTI APIE SVEIKĄ GYVENSENĄ NIEKAD NEBUS PER DAUG

Neseniai pasibaigė metus trukęs Erasmus+ K2 projektas „Quality vs. Quantity“ (,,Kokybė prieš kiekybę“), kuriame man, Gustei Ciūnytei, teko projekto veiklų koordinatorės, organizatorės ir įgyvendintojos pareigos. Drąsiai ėmiausi šios iniciatyvos ir veiklos, nes tokio pabūdžio patirtys yra unikalios ir reikalingos, tokiu būdu plečiasi mūsų akiratis, užmezgamos naujos įdomios pažintys, plėtojamos asmeninės savybės – organizuotumas, atkaklumas, komunikaciniai gebėjimai. Juolab, projekte dalyvavau noriai dar ir todėl, jog žinojau, kad projekto idėjas galėsiu pristatyti savo gimtojoje ,,Saulės“ pagrindinėje mokykloje ir klasėje, kurioje mokausi. Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį man talkino dar viena projekto koordinatė – VDU kūrybinių industrijų studijas baigusi  Gintarė Liubinaitė, dalyvavusi keliose mūsų klasės valandėlėse ir kituose susitikimuose.

Taigi kas tai per projektas? Erasmus+ K2 projekto ,,Kiekybė prieš kokybę“ pagrindinė tema tapo jaunimo sveiko gyvenimo būdo skatinimas, viešinimas. Šio projekto metu įgyvendinant veiklas buvo keliami klausimai apie jaunuolių fizinę ir psichinę darną, sveiką vystymąsi, veiksnius, lemiančius kokybišką augimą ir brendimą. Juk harmoningo gyvenimo pagrindinės pamatinės vertybės yra fizinis, dvasinis, emocinis ir socialinis vystymasis. Visi šie veiksniai labai svarbūs didinant jaunimo sąmoningumą praktikuoti sveiką gyvenimo būdą ir jo principus. Šio projekto idėja svarbi – tad turėjo net keletą socialinių partnerių iš svečių šalių – pagrindinis mūsų projekto partneris „Baltic Regional fund“ Latvijos, dar du partneriai yra VŠĮ „Inovatyvi karta“ iš Lietuvos ir „Wise Veer“ iš Estijos.

Šio projekto metu siekėme dalyviams padėti suprasti pagrindinius sveikos gyvensenos koncepcijos principus ir tai, kaip jie veikia jaunuolių gyvenimą, padidinti supratimą apie sveiką gyvenseną ir pakviesti juos gyventi sveikiau ir labiau galvoti apie savo asmeninę sveikatą – juk paauglystė yra tas laikotarpis, kai tampame itin sąmoningi ir turime suvokti, jog patys pamažu tampame atsakingi už savo sveikatą, savijautą, mokomės atidžiau pažinti savo kūną.

Norint pasiekti projekto tikslus, man pačiai kartu su projekto komanda teko inicijuoti įvairius susitikimus, vykdyti įvairius renginius ( „flash mobs“, pristatymai, konkursai, susitikimai su ekspertais, buvo lankomos mokyklos, viena iš jų – gimtoji ,,Saulės“ pagrindinė mokykla, jaunimo centrai. Man teko dalyvauti ir mokomuosiuose seminaruose apie subalansuotą sveiką gyvenimo būdą. Veikla buvo įgyvendinama neformalaus švietimo metodų ,,mokymasis mokytis“, ,,mokytis būti“, ,,mokytis būti su kitais“, ,,mokytis darant“ pagalba. Labiausiai įsiminė ir patiko praktiniai susitikimai ,,Saulės“ pagrindinėje mokykloje su 8a klasės mokiniais, kuriuose dalyvavo ir projekto kuratorė Gintarė – iš viso turėjome tokius tris susitikimus ir juose nuveikėme išties daug: neformalioje aplinkoje galėjome dar geriau vieni kitus pažinti, įsivardinti savo asmenines savybes, įvairių žaidimų pagalba atskleidėme savo stipriąsias ir silpnąsias savybes, viename susitikime kalbėjome ir dalijomės įspūdžiais apie žmogaus komforto zoną, jos išplėtimo galimybes – tai mums tapo ypač svarbu prieš Standartizuotų testų rašymą! Na o vasaros pradžioje įgyvendinome dar vieną įdomų renginį – QLife – kartu su klasės draugais ir Gintare dirbdami grupelėmis mieste ieškojome lobių: teko nužygiuoti nemenką atstumą, išbandyti orientacinius gebėjimus bei sustiprinti asmenines savybes – kantrybę bei atkaklumą. Tokia veikla buvo naudinga ne tik fizinei sveikatai, susitikimo metu paslėpėme savo lobį, kuris jau puikuojasi Geocaching`o žemėlapyje. Toks buvo mūsų klasės baigiamasis renginys.

Taigi man projektas tapo puikia galimybe sužinoti ir suprasti daugiau apie save,  tobulėti, mokytis kiek kitaip, nei įprasta. Projekto metu tobulėjo ir mano anglų kalbos žinios, nes susitikimuose su partneriais iš kitų šalių bendravome ir įspūdžiais dalijomės anglų kalba. Na o paskutiniajame mūsų susitikime Estijoje, Vilijandi, kartu su manimi vyko dar dvi klasės draugės – Daira Bagdanavičiūtė bei Gabija Dadasovaitė.

Gustė Ciūnytė, buvusi ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos 8a klasės mokinė