DALYVAVOME SEU OLIMPIADOJE „DRAMBLYS“

Atlikdami Socialinio Emocinio Ugdymo olimpiados „Dramblys“ užduotis, vaikai ugdėsi 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Olimpiados organizavimu ir užduočių atlikimu siekiama skatinti ne konkurenciją, bet dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą.Olimpiadoje dalyvavo 1-6 klasių mokiniai, priešmokyklinukai.