ANTROJI NUOTOLINIO MOKYMOSI SAVAITĖ  

Antrąją nuotolinio mokymosi savaitę  pradėjome, aptardami pirmosios mokymosi savaitės rezultatus, taip pat vaizdo susitikime su Savivaldybės vadovais ir švietimo skyriaus darbuotojais pateikėme informaciją, kaip mums sekasi. Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown informavo apie gautas 80 planšečių, kurios perduodamos mokykloms, kad būtų kiek galima geriau užtikrinama nuotolinio mokymosi kokybė. Mūsų mokyklai paskirtos 23 planšetės. Jas paruošę, ketvirtadienį, balandžio 9 d., planuojame perduoti laikinam naudojimui mūsų mokyklos mokiniams, kurie šių priemonių neturi ir  turi problemų mokantis nuotoliniu būdu. Paskambinsime dėl atsiėmimo laiko  ir panaudos sutarties pasirašymo.

Mokiniai visas mokyklos išduotas priemones turi  tausoti ir grąžinti mokyklai pasibaigus nuotolinio mokymo laikotarpiui, paskaityti informaciją apie saugų elgesį internete www.draugiskasinternetas.lt ir  naudoti interneto duomenis tik nuotoliniam ugdymuisi.

Tėvai, neturintys galimybių sudaryti sąlygas vaikui mokytis nuotoliniu būdu, atsiradus nenumatytiems sunkumams nuotolinio mokymosi eigoje, dėl laikinos mokyklos pagalbos gali kreiptis į savo klasės auklėtoją, arba mokyklos el.paštu saulemok@gmail.com bei tel.  861598996. Su mokyklos administracija susisiekti rūpimais klausimais telefonu prašytume darbo dienomis 9.00 – 12. val. ir 14.00 – 16.00 val., su mokytojais, auklėtojomis, pagalbos mokiniui specialistais – su jais suderintu laiku.

Mokyklos administracija