ALYTAUS IR DRUSKININKŲ SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ SUSITIKIMAS METODINĖJE DIENOJE

Jau kurį laiką vykęs tarpinstitucinis bendradarbiavimas tarp Alytaus ir Druskininkų miestų socialinių pedagogų, vasario 13 d. virto „gyvu“ susitikimu. Socialinė pedagogė Kristina Rūkštelienė kartu su Alytaus miesto socialine pedagoge Inga Albutavičiene organizavo metodinę dieną, kurios metu  dalyviai dalinosi gerąja patirtimi, aptarė socialinio pedagogo darbą su specialiųjų poreikių mokiniais ir jų šeimomis įtraukiojo ugdymo link, buvo aplankytos Viečiūnų progimnazijoje ir Druskininkų švietimo centro PPT esančios erdvės, pritaikytos įvairių poreikių turintiems vaikams.

Džiaugiamės užsimezgusia gražia draugyste su kolegomis iš Alytaus.