Mokiniams

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA NEPILNAMEČIAMS
KVIEČIAME NAUDOTIS MOKYKLOS BIBLIOTEKA IŠ NAMŲ! BIbliotekos katalogas
NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS
 MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS SANATORINĖMS KLASĖMS
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

 TVARKARAŠČIAI:

2022-2023 m.m. II pusmečio 5-8 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 

2022-2023 m.m. II pusmečio 1-4 klasių mokinių pamokų ir konsultacijų tvarkaraštis

2022 – 2023 m.m. II pusmečio neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis

2022-2023 m.m. specialiųjų lavinamųjų klasių pamokų tvarkaraštis

2022 – 2023 m.m. II pusmečio modulių ir konsultacijų tvarkaraštis