Mokiniams

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA NEPILNAMEČIAMS
KVIEČIAME NAUDOTIS MOKYKLOS BIBLIOTEKA IŠ NAMŲ! BIBLIOTEKOS KATALOGAS – IR ČIA!
NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS
 MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS SANATORINĖMS KLASĖMS
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

 TVARKARAŠČIAI:

2021-2022 m.m. I pusmečio 5-8 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis

2021-2022 m.m. I pusmečio 1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 

2021 – 2022 m.m. neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis

2021-2022 m.m. specialiųjų lavinamųjų klasių pamokų tvarkaraštis

2021-2022 m.m. 2-osios specialiosios lavinamosios klasės pamokų tvarkaraštis

2021 – 2022 m.m. modulių ir konsultacijų tvarkaraštis