Mokiniams

NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS
 MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS SANATORINĖMS KLASĖMS
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

 TVARKARAŠČIAI:

2020-2021 m.m. I pusmečio 5-8 ir 10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 

2020-2021 m.m. 5-8 IR 10 KLASIŲ I PUSMEČIO MOKINIŲ NUOTOLINIO MOKYMOSI TVARKARAŠTIS

2020-2021 m.m. I pusmečio 1-4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis

2020-2021 m.m. I pusmečio specialiųjų lavinamųjų klasių pamokų tvarkaraštis 

2020-2021 m.m. I pusmečio 2-osios specialiosios lavinamosios klasės pamokų tvarkaraštis

2020 – 2021 m.m. I pusmečio modulių ir konsultacijų tvarkaraštis

2020 – 2021 m.m. I pusmečio neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis