Mokiniams

VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA NEPILNAMEČIAMS
KVIEČIAME NAUDOTIS MOKYKLOS BIBLIOTEKA IŠ NAMŲ! BIbliotekos katalogas
NUOTOLINIO UGDYMO(SI) TAISYKLĖS
 MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS SANATORINĖMS KLASĖMS
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

 TVARKARAŠČIAI:

2023-2024 m.m. I pusmečio 5-8 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 

2023-2024 m.m. I pusmečio 1-4 klasių mokinių pamokų ir konsultacijų tvarkaraštis

2023 – 2024 m.m. I pusmečio neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis

2023-2024 m.m. specialiųjų lavinamųjų klasių pamokų tvarkaraštis

2023 – 2024 m.m. I pusmečio modulių ir konsultacijų tvarkaraštis