Mokiniai

2021-2022 mokslo metai

Kl./

Kab.

Mokytoja, auklėtoja Mokinių skaičius

2021-09-01

Mokinių skaičius

klasėje, grupėje

Pa/27 Ilona Graževičienė 20 77
Pb/26 Daiva Kvilonskienė 19
Pc/23 Violeta Marcinonienė 20
Pd/25 Ramunė Poznėkienė 18
1a/36 Vitalija Lisauskienė 21  
1b/14 Živilė Paškevičienė 18 62
1c/28 Ieva Savulionienė 23  
2a/40 Asta Ražinskienė 22  
2b/37 Ilveta Eitmantienė 21 64
2c/5 Dalija Krunglevičienė 21  
3a/3 Dalia Kavaliauskienė 25  
3b/29 Vida Amanavičienė 21 67
3c/15 Alina Bikulč 21  
4a/4 Tatjana Krugelienė 26 52
4b/24 Marytė Kašėtaitė 26
5a/53 Rita Zubienienė 24 67
5b/43 Ieva Dovidauskienė 21
5c/56 Rasa Truskienė 22
6a/35 Birutė Karmonaitė 27 78
6b/57 Vesta Dudzinskienė 25
6c/39 Ieva Kadziauskienė 26
7a/54 Vaida Naugolnikienė 28 56
7b/48 Jūratė Barišauskaitė 28
8a/58 Renata Jaskelevičienė 27 54
8b/60 Rūta Krivickienė 27
I Spec.
lavinamoji
klasė
Reda Galčienė
Aušra Kryžiokienė
7 7
II Spec.
lavinamoji
klasė
Jurgita Senkutė 7 7
Soc.
įgūdžių  ugdymo klasė
Rūta Virkutienė 2 2
VISO:   593 593