Mokiniai

2019-2020 mokslo metai

Kl./
Kab.
Mokytoja Mokinių skaičius
2019-09-01
Mokinių skaičius
kl. /grupėje
Pa/40 Asta Ražinskienė 23 62

 

Pb/37 Ilveta Eitmantienė 20
Pc/5 Dalija Krunglevičienė 19
1a/3 Dalia Kavaliauskienė 25 65

 

1b/29 Vida Amanavičienė 21
1c/15 Alina Bikulč 19
2a/4 Diana Grušauskaitė 19 53
2b/24 Marytė Kašėtaitė 18
2c/23 Violeta Marcinonienė 16
3a/27 Ilona Graževičienė 23 67
3b/26 Daiva Kvilonskienė 21
3c/25 Vida Pudžemienė 23
4a/36 Vitalija Lisauskienė 27 78
4b/14 Živilė Paškevičienė 24
4c/28 Ieva Savulionienė 27
5a/43 Vaida Naugolnikienė 29 58
5b/48 Jūratė Barišauskaitė 29
6a/58 Renata Jaskelevičienė 28 55
6b/60 Rūta Krivickienė 27
7a/38 Regina Pakeltienė 24 47
7b/61 Genė Sutkienė 23
8a/39 Ieva Kadziauskienė 29 59
8b/35 Birutė Karmonaitė 30
9/56 Rasa Truskienė 28 28
10/53 Rita Zubienienė 15 15
I Spec. lavin. kl. 4 4
II Spec.
lavin. kl.
4 4

Soc.
įgūdžių  ugdymo kl.

3 3
Spec. priešmok.gr. 3 3
VISO:   601 601