Mokiniai

2018-2019 mokslo metai

Gr./kl. Kab. Mokytoja Mokinių skaičius 2018-09-10  Mokinių skaičius kl./ grupėje  

Pa/3

Dalia Kavaliauskienė 22

Pb/29

Vida Amanavičienė 19 60
Pc/15 Alina Bikulč

19

1a/4 Aušra Keturkienė 19

53

1b/24

Marytė Kašėtaitė 18

1c/23

Violeta Marcinonienė 16
2a/27 Ilona Graževičienė

22

67
2b/26 Daiva Kvilonskienė

22

2c/25

Laima Bukauskienė 23
3a/36 Vitalija Lisauskienė

27

77

3b/14

Živilė Paškevičienė 22
3c/28 Dalia Krunglevičienė

28

4a/2

Asta Ražinskienė 21 57
4b/5 Ona Černeckaitė

15

4c/37

Ilveta Eitmantienė 21
5a/58 Renata Jaskelevičienė

29

57

5b/60

Rūta Krivickienė 28
6a/34 Regina Pakeltienė 26

50

6b/61

Genė Sutkienė 24

7a/39

Ieva Kadziauskienė 22 59
7b/57 Vesta Dudzinskienė

20

7c/35 Birutė Karmonaitė

17

8a/47

Ramutė Vaškevičienė 22  

46

8b/56 Rasa Truskienė

24

9/53

Rita Zubienienė 15 15
10/43 Jūratė Burokienė 10

10

I Spec.
lav. kl.

Aušra Kryžiokienė
Reda Galčienė

 

4

4

II Spec. lav. kl. Jurgita Senkutė 4 4

Soc.
įgūdžių  ugdymo gr.

Jurgita Senkutė  

2

 

VISO:    560                                 

560