Mokiniai

2017-2018 mokslo metai

 

Kl.
Kab.

Mokytoja Mokinių skaičius

Mokinių skaičius
kl. grupėje

Pa/4 Aušra Keturkienė 17 48
Pb/24 Marytė Kašėtaitė 15
Pc/23 Violeta Marcinonienė 16
1a/27 Ilona Graževičienė 23 69
1b/26 Daiva Kvilonskienė 23
1c/25 Laima Bukauskienė 23
2a/15 Vitalija Lisauskienė 27 78
2b/14 Živilė Paškevičienė 25
2c/28 Ieva Savulionienė 26
3a/2 Asta Ražinskienė 21 55
3b/5 Ona Černeckaitė 15
3c/37 Ilveta Eitmantienė 19
4a/3 Dalia Kavaliauskienė 26 53
4b/29 Vida Amanavičienė 27
5a/34 Rima Buchienė 26 51
5b/61 Genė Sutkienė 25
6a/39 Ieva Kadziauskienė 22 59
6b/57 Vesta Dudzinskienė 18
6c/35 Birutė Karmonaitė 19
7a/47 Ramutė Vaškevičienė 23 46
7b/56 Rasa Truskienė 23
8a/58 Renata Jaskelevičienė 26 44
8b/60 Rūta Krivickienė 18
9/43 Jūratė Burokienė 12 12
10/53 Rita Zubienienė 14 14
Spec.kl.1 7 7
Spec.kl.2 „Saulutėje“ 6 6
542 542