SVARBI INFORMACIJA, GRĮŽUS Į KLASES PRIEŠMOKYKLINUKAMS IR PRADINUKAMS

Nuo kovo 22 d. į klases gali grįžta priešmokyklinukai ir  pradinukai.

Mokantis klasėse privaloma laikytis visų operacijų vadovo nustatytų reikalavimų: išlaikyti saugų atstumą, valdyti mokinių srautus, kad jie kuo mažiau maišytųsi, dezinfekuoti ir vėdinti patalpas, vaikams dažnai plautis rankas skystu muilu ir pan.

Galima rinktis mišrų būdą, t. y. dalį laiko mokytis kontaktiniu būdu, dalį – nuotoliniu. Jei klasėse būtų fiksuojami susirgimai, klasė grįžtų į nuotolinį ugdymą.

Visi mokiniai ir mokytojai prašomi profilaktiškai testuotis.

Neformaliojo švietimo užsiėmimai – grupėse iki 5 žmonių

Vyriausybės nutarimu, savivaldybėse, kuriose sergamumas koronavirusu per pastarąsias 14 dienų 100 tūkst. gyventojų nesiekia 200 atvejų, leidžiamas kontaktinis neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas uždarose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai ar suaugusieji, ir užtikrinamas 30 kv.m. paslaugos teikimo plotas vienam vaikui ar suaugusiajam. Per užsiėmimus būtina laikytis operacijų vadovo nustatytų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų.

Nuo pirmadienio tokiu būdu galės dirbti aukščiau minėtų 45 savivaldybių neformalaus vaikų ir suaugusiųjų švietimo teikėjai.

Jau anksčiau leista neformaliojo švietimo teikėjams dirbti tokio dydžio grupėmis atvirose erdvėse visose savivaldybėse.


Sveikatos apsaugos ministras-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas – nustatė sąlygas, kurių reikės laikytis organizuojant ugdymą mokyklose.
PRADINĖSE KLASĖSE
🏡 Maksimaliai ribojami skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktai tiek pamokų metu, tiek po pamokų:
✔ vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, turi būti organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje;
✔ jeigu yra poreikis, gali būti koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, skirtingų klasių pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laikas;
✔ jei mokykloje yra galimybė, skirtingoms klasėms turėtų būti priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai; numatomi atskiri judėjimo maršrutai iki klasės, valgyklos, sanitarinių mazgų;
✔ mokyklos teritorijoje lauke turėtų būti numatytos erdvės, kuriose pertraukas galėtų leisti skirtingų klasių mokiniai;
✔ pailgintos dienos grupės veiklose gali dalyvauti tik tos pačios klasės mokiniai;
✔ per pertraukas, kurių metu mokiniai valgo, laikas turi būti sureguliuotas taip, kad būtų užtikrintas klasės izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas.
Mokyklose pedagogai, kiti darbuotojai, vyresnių klasių mokiniai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
❗ Kaukių leidžiama nedėvėti visiems pradinių klasių mokiniams, kai jie yra mokykloje ar jos teritorijoje; taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS.

Į mokyklas sugrįžkime saugiai: COVID-19 ligos prevencijos priemonės