Nuo gegužės 3 d.  pradinių klasių mokinių ugdymas kontaktiniu ar nuotoliniu būdu bus vykdomas atsižvelgiant į mokinių dalyvavimą profilaktiniame kaupinių tyrime

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. V-890 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo“ ir siekiant tęsti saugų 1-4 klasių mokinių ugdymą(si) mokykloje, užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tarp mokyklos bendruomenės narių plitimo kontrolę, nuo 2021 m. gegužės 3 d.  pradinių klasių mokinių ugdymas kontaktiniu ar nuotoliniu būdu bus vykdomas atsižvelgiant į mokinių dalyvavimo profilaktiniame nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrime rezultatus.

 

INFORMACIJA APIE TYRIMĄ KAUPINIAIS

Ką reiškia tyrimas kaupinių metodu?

Atliekant profilaktinį tyrimą kaupinių metodu, ėminiai grupuojami iki 6 ėminių toje pačioje virusologinėje terpėje, taikant šį tyrimo metodą specialus tamponėlis įkišamas į nosies landą ne giliau kaip 1,5–2 cm.

Kaupinių metodu mokiniai ir mokytojai turės būti testuojami kas 4–7 dienas.

Kuo kaupinių metodu atliekamas tyrimas skiriasi nuo įprastai atliekamo tyrimo iš nosiaryklės mobiliuosiuose punktuose?

Tyrimas kaupinių metodu atliekamas imant po mėginį iš nosies landos (negiliai, 1,5–2 cm).

Standartinis PGR tyrimas yra atliekamas imant mėginį iš nosiaryklės (giliau nei nosies landos), dedant paimtą mėginį į individualų, asmeniui skirtą, mėgintuvėlį.

Ar galės mokytis mokykloje tie mokiniai, kurių tėvai / globėjai nesutinka, kad vaikai būtų testuojami?

Negalės. Nesitestuojantys vaikai tęs ugdymą nuotoliniu būdu.

Kas bus, jei mokinių ar darbuotojų kaupinio tyrimo rezultatas bus teigiamas?

Asmuo turės izoliuotis ir nedelsdamas registruotis atlikti profilaktinį PGR tyrimą iš nosiaryklės.

Ar vaikai specialiai tyrimui skirtus mėginio pagaliukus gali patys įsikišti į nosį, ar tai būtinai turi atlikti specialistai?

Ėminiai kaupinių tyrimams imami mokyklos mokinių ir darbuotojų savarankiškai, prieš tai instruktuojant  atsakingo asmens sveikatos priežiūros specialistui ir vėliau prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui.

Po patvirtinto teigiamo atvejo mokiniui turi izoliuotis visa klasė. Ar tėvai taip pat turi izoliuotis?

Izoliuojasi tik vaikai, tačiau, vaikui izoliuojantis namuose su abiem tėvais, jie taip pat patenka į izoliaciją. Šeima turi apsispręsti pati, nes izoliacija yra galima ir su vienu iš tėvų.

Dalyvavimo/nedalyvavimo tyrime teisė

Dalyvavimas kontaktinio ugdymo procese ir profilaktiniame tyrime mokykloje yra savanoriškas, todėl galima bus atsisakyti jame dalyvauti, vienam iš tėvų (globėjų) parašius laisvos formos prašymą. Vaikui nedalyvaujant tyrime, toliau ugdymąsi jis tęs nuotoliniu būdu.

Kam  nereikia testuotis?

Tyrimas neatliekamas asmenims:

  1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta;
  2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;
  3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos;
  4. mokiniams, kurie turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir mokosi bendrojo ugdymo klasėse, tais atvejais, kai tokį prašymą pateikia mokinio tėvai/globėjai.

———————————————————————————-