PROJEKTAI

MŪSŲ MOKYKLA – RESPUBLIKINIO PROJEKTO „INFORMATIKA PRADINIAME UGDYME“ DALYVĖ

Mokyklos komanda, kartu su dešimčia kitų atrinktų Respublikos mokyklų, dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro inicijuotame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, kuris vykdomas nuo 2017 m. vasario  iki 2018 m. rugpjūčio. Projekto dalyviai, kartu su mokslininkų grupe, kurs ir išbandys mokomąją medžiagą, parengtą remiantis informatikos turinio matmenimis, teiks siūlymus dėl informatikos turinio ir informatikos bendrosios programos projekto, dalyvaus projekto renginiuose ir mokymuose, dalinsis gerąja patirtimi.

Mokyklos komanda:  V.Lisauskienė, I. Eitmantienė, L. Vanagaitienė, V. Amanavičienė, L. Bukauskienė, A. Balčiuvienė

Balandžio 12 d. Ugdymo plėtotės centre vyko projekto įvadinis renginys, kuriame dalyvavo komandų nariai ir savivaldybių švietimo skyrių atstovai, sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Liucija Jasiukevičienė. Projekto dalyviai susipažino, pristatė mokyklų, mokslininkų ir projekto vykdymo komandas, papasakojo apie savo patirtį taikant informacines komunikacines technologijas (IKT) pamokose, apibrėžė, kaip jie supranta informatikos sąvoką, išsakė savo bendradarbiavimo projekte lūkesčius. Įdomiai ir vaizdžiai savo pranešimus pateikė Vilniaus universiteto prof. dr. Valentina Dagienė bei doktorantė Lina Vinikienė. Pranešėjos pristatė spalvingas „Bebro“ žaidimo kortelių užduotis, aiškino kaip mokytis informatikos galima pradinėje mokykloje.

   

Balandžio 7 d. mokykloje viešėjo Vilniaus universiteto prof. dr. Valentina Dagienė su komanda. Profesorė kalbėjo apie informatinio mąstymo ugdymo tikslą ir svarbą pradinėje mokykloje, pateikė pavyzdžių, kaip galima mokyti informatikos.

***

VIZITAS Į SUOMIJOS MOKYKLAS IR TURKU UNIVERSITETĄ. Skaityti

KŪRYBINĖS PROJEKTO DIRBTUVĖS 2017 METŲ VASARĄ. Plačiau

MOKYKLOS KOMANDA:

Lina Vanagaitienė
Komandos vadovė

 

Vitalija Lisauskienė

 

Vida Amanavičienė

 

Laima Bukauskienė

 

Ilveta Eitmantienė

 

Aušra Balčiuvienė