„VAIKŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS VAIDMUO“. MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

Gruodžio 1 dieną direktoriaus pavaduotojai ugdymui A.Bolys ir V.Giedraitienė bei socialinė pedagogė K.Rūkštelienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų saugumo užtikrinimas. Mokyklos bendruomenės vaidmuo“, kurios metu apžvelgtas mokyklos bendruomenės vaidmuo užtikrinant vaiko saugumą tiek mokyklos aplinkoje, tiek šeimoje, aptartos emocinio raštingumo ugdymo galimybės bei siūlomi praktiniai sprendimai.

Renginį globojo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė, Laikinosios vaiko gerovės grupės pirmininko pavaduotoja Dovilė Šakalienė, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Algirdas Sysas.