Tėvams


MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO UŽ MOKINIŲ UŽIMTUMĄ IR PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS
DIENOS GRUPĖSE RINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

KADA IR KUR KREIPTIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO 

MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS IR MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS


GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS

„TĖVŲ LINIJOJE“ – VISIEMS PRIEINAMA PSICHOLOGŲ PAGALBA  

NUO 2019 M. KOVO – ILGESNIS „TĖVŲ LINIJOS“ DARBO LAIKAS

PASLAUGOS VAIKAMS IR TĖVAMS DRUSKININKUOSE

_________________________________________________

KAIP PADĖTI NEDĖMESINGIEMS VAIKAMS

„KĄ DARYTI, JEI VAIKAS NESILAIKO SUSITARIMŲ AR PERŽENGIA RIBAS?”