Tėvams


MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO UŽ MOKINIŲ UŽIMTUMĄ IR PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS
DIENOS GRUPĖSE RINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

KADA IR KUR KREIPTIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE 2018-2019 M.M.


GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS

„TĖVŲ LINIJOJE“ – VISIEMS PRIEINAMA PSICHOLOGŲ PAGALBA  

NUO 2019 M. KOVO – ILGESNIS „TĖVŲ LINIJOS“ DARBO LAIKAS

PASLAUGOS VAIKAMS IR TĖVAMS DRUSKININKUOSE

___________________________________________________________

KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS (2018-2019 M. M. II PUSMETIS)

KAIP PADĖTI NEDĖMESINGIEMS VAIKAMS

„KĄ DARYTI, JEI VAIKAS NESILAIKO SUSITARIMŲ AR PERŽENGIA RIBAS?”


PENKTOKŲ ADAPTACIJOS REZULTATAI (2018 M.)