„MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Įgyvendinamas 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų priemonėmis“, kurį vykdo Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra (projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės biudžeto lėšomis). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslo mokymo(si) aplinką. Mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais.

Projekto įgyvendinimas prisideda prie gamtamokslinių dalykų populiarinimo. Bandydami ir eksperimentuodami, vykdydami tyrinėjimus ir stebėjimus  vaikai patiria atradimo džiaugsmą, teigiamų emocijų, daug išmoksta ir sužino.

Idėjų pamokoms mokytojai gali pasisemti tam tikslui sukurtoje specialioje informacinėje svetainėje „Vedlys“. Svetainėje pateikti pamokų veiklų aprašai, palengvinantys mokytojų darbą. Mokykla turi savo laboratoriją pradinukams, kaupia tyriminei veikai reikalingas priemones. Čia vyksta tyrinėtojų („Jaunieji gamtukai“) neformaliojo švietimo užsiėmimai, pasaulio pažinimo pamokos, kitos veiklos.

Per visus mokslo metus vyksta daug tyrinėjimų, bandymų, eksperimentų. Vyresniųjų klasių mokiniai ne tik patys smalsauja, atlieka bandymus, bet mielai dalijasi žiniomis su žemesniųjų klasių mokiniais. Po pamokų vyksta neformaliojo švietimo užsiėmimai 5-8 kl. mokiniams „Gamtos tyrinėtojai“. Du kartus per metus vyksta tradicinės patyriminės gamtamokslinės dienos „Ieškau, tyrinėju, atrandu“ ir „Esu šios Žemės vaikas“, kurių metu mokykla pavirsta į didžiulę laboratoriją, kurioje įvairiausių pamokų metu 1-10 klasių mokiniai sužino kažką naujo ir ieško, tyrinėja, atranda.