PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ GERINIMAS, LAVINANT SOCIALINĮ-EMOCINĮ INTELEKTĄ

2017-12-11/ 2019-06-11 mokykla įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0039 „Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“ projektą.

Projekto tikslas – gerinti pradinių klasių mokinių pasiekimus ugdant socialinį – emocinį intelektą.

I-ame projekto įgyvendinimo etape mokykla gauna išsamią eksperto konsultaciją apie  socialinio-emocinio intelekto ugdymą ir mokyklos veiklos tobulinimo galimybes. II-ame projekto etape pradinėse klasėse įgyvendinama akredituota socialinio-emocinio intelekto kompetencijų ugdymo programa „Laikas kartu“. Pedagogai, įgyvendinantys programą, tam ruošis 2 d. mokymuose, gaus reikalingą informacinį-metodinį paketą, taip pat papildomą „Priemonių krepšelį“, kurį sudaro lavinantys žaidimai, knygos, įvairios kūrybinės užduotys, taip pat kitą, programos įgyvendinimui reikalingą įrangą. Įgyvendinant programą bus organzuojami užsiėmimai klasėse, renginiai ir kitos veiklos mokiniams bei jų tėvams. Pedagogams, papildomai dirbantiems įgyvendinant projektą, mokamas darbo užmokestis. III projekto įgyvendinimo etape bus atliekamas programos poveikio vertinimas. Įgyvendinus projektą savivaldybės mokyklose bus vykdomos nuoseklios, kompleksiškos, akredituotos SE ugdymo programos, mokytojai bei kitas mokyklos personalas įgis reikalingų žinių bei įgudžių, reikalingų darbui su vaikais ugdant jų emocinį intelektą. Įsigijus reikalingų priemonių, aplinkos mokykloje taptų jaukesnės, skatinančios vaikų kūrybiškumą, pagerėtų bendras mikroklimatas mokykloje, būtų aktyviau įtraukiami tėvai bei kiti socialiniai partneriai. Mokymosi procesas ir naudojami metodai būtų labiau orientuoti į aktyvų, smagų mokymąsi per vaikų patirtį, labiau atsižvelgiama į jausmus, būtų plečiamos ugdymo aplinkos, visa tai gerintų mokinių pasiekimus.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

DALYVAVOME SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO
PROGRAMOS „LAIKAS KARTU“ MOKYMUOSE

Vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1 – ESFA – K-728-01-0039 „ Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“, 2018 m. sausio 18–19 dienomis mūsų mokyklos projekto dalyviai  dalyvavo LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programos „Laikas kartu“ 16 akademinių valandų mokymuose, kuriuos vedė lektorė Joviltė Beržanskytė, VšĮ LIONS QUEST LIETUVA projektų koordinatorė.

Lions Club International yra didžiausia pagalbą teikianti organizacija pasaulyje, kuri yra įsipareigojusi diegti, skatinti ir skleisti LIONS QUEST programas visame pasaulyje. LIONS QUEST programos buvo pripažintos bendro akademinio, socialinio ir emocinio mokymosi grupės (CASEL – Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) kaip SELECT programa. Toks pripažinimas yra aukščiausias įvertinimas, suteiktas už ypač gerą mokomąją medžiagą socialinio ir emocinio mokymosi srityje ir pavyzdingą profesinį ugdymą. Programa pelnė pripažinimą visame pasaulyje, buvo apdovanota ir diegiama daugelyje ugdymo institucijų Lietuvoje ir pasaulyje.

Pedagogai ir lektorė darbavosi turėdami tikslą padėti mažiems vaikams įgyti gyvenimiškų įgūdžių: pažinti save, bendrauti, bendradarbiauti, priimti sprendimus ir įveikti sunkumus. „Laikas kartu“  programa skatina ir akademinius pasiekimus, prasmingą dalyvavimą mokymosi procese. Mokymų metu buvo akcentuojama, kad vaikų pasiekimai yra susiję su mokytojų rūpesčiu ir įsitikinimu, kad vaikai aktyviai mokosi tada, kai į juos žiūrima kaip į gabius, protingus jaunus žmones, turinčius svarbių patyrimų ir galinčius jais pasidalinti, kai mokymasis yra tikras ir aktualus. Projekto dalyviai pagilino psichologijos žinias apie vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, susipažino su „Laikas kartu“ programos metodine medžiaga, išmoko naujų metodų, kurie naudingi ne tik ugdant socialinį emocinį intelektą, bet ir organizuojant dalykų pamokas.

Visų mokymų metu dalyviai aktyviai dirbo grupėse, atliko įvairias ir neįprastas užduotis. Daug dėmesio buvo skiriama veiklų analizavimui ir refleksijai. Visos LIONS pastangos prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo remiasi valstybininko ir rašytojo Frederiko Duglaso dar XIX a. subrandinta mintimi, jog „Daug lengviau ugdyti stiprius vaikus, nei sutaisyti sugedusį žmogų“.

 

 

2018 m. vasario 2-3 dienomis mūsų mokykloje vykusiuose LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programos „Laikas kartu“ mokymuose dalyvavo ir projekto mokyklų-partnerių – Viečiūnų progimnazijos bei Leipalingio progimnazijos – atstovai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-03-02 vyko dar viena žaisminga ir nepakartojama programos „Laikas kartu“ valandėlė, kurios metu pas pradinukus į svečius atkeliavo Meškiukas Tukas bei ponas Varlė. Vaikai mokėsi susipažinti, sakyti komplimentus, aiškinosi, kad žodžiai iš mūsų lūpų gali praskaidrinti dieną, analizavo, kam reikalingos taisyklės. ​

   

  

  

***

2018 m. vasario – kovo mėnesiais mokykloje vyko trys mini projektai: „Susitarimų palėpėje“, „Žaidžiu ir augu“ ir „Mokomės švęsti“. Projektų metu pradinukai mokėsi įveikti sunkumus, būti kantriais, susikaupti, užduotis atlikti iki galo, bendrauti ir bendradarbiauti, išsakyti savo nuomonę, asmeninius išgyvenimus, išklausyti kitus, kontroliuoti ir atpažinti savo emocijas.

Mini projektų „Susitarimų palėpėje“ ir „Žaidžiu ir augu“ metu buvo žaidžiami įvairūs vaikų stalo žaidimai, kurie skatino mokinius suprasti, kaip reikia elgtis, kad žaidimas vyktų sklandžiai. Mokiniai įgavo patirties ir suprato, kad svarbu visiems laikytis žaidimo taisyklių, susitarti tarpusavyje. Žaidimų metu buvo stiprinamas mokinių pasitikėjimas savimi, gebėjimas pasiekti norimą tikslą.

Mini projekto „Mokomės švęsti“ metu  1, 3, 4 klasių mokiniai rinko informaciją apie šv. Velykų papročius. Surinkta medžiaga buvo iliustruota mokinių piešiniais, darbeliais. Antrokai margino margučius įvairiomis technikomis. Pradinukų darbeliai papuošė mokyklą. 3a klasės mokiniai kartu su tėveliais bei mokytojomis vyko į Vilnių, šv. Kristoforo progimnaziją dalyvauti Lietuvos šokių festivalyje „Šokim, šokim, nesustokim!“. Dalyvavimas festivalyje vaikams sukėlė daug teigiamų emocijų, jaudulio ir pasitenkinimo. Vaikai mokėsi būti kartu, bendrauti, bendradarbiauti, kartu siekti bendro tikslo. Tam prireikė pastangų ir kantrybės, gebėjimo valdyti jaudulį, kartu spręsti iškilusias problemas, jausti asmeninę atsakomybę, draugą šalia, pagelbėti vieni kitiems. Į šią veiklą įsitraukė ir mokinių tėvai. Vaikai suvokė, jog šventinę nuotaiką kuria patys, jog tai ir rūpestis, ir atsakomybė, ir jaudulys ir smagios emocijos. Šis mini projektas dar labiau suvienijo klasės kolektyvą.

Plačiau apie programą galima pasiskaityti http://www.lions-quest.lt