INTEGRUOTO GAMTAMOKSLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 5 KLASĖJE

Šių metų pavasarį Ugdymo plėtotės centras pakvietė nebijančias iššūkių, iniciatyvias, inovatyvias ir kūrybiškai dirbančias mokyklas nuo 2018–2019 mokslo metų prisijungti prie integralaus gamtamokslinio ugdymo programą išbandančių mokyklų.

Mokykla dalyvavo atrankoje, buvo sudaryta mokyklos komanda ir 2018-2019 m.m. gamtos ir žmogaus dalykas 5 klasėje pradėtas mokyti pagal UPC projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5-8 kl. mokinių esminių kompetencijų ugdymas“  integralaus gamtamokslinio ugdymo programą.

Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos pagrindinėje mokykloje paskirtis – ugdyti mokinių gamtamokslinę kompetenciją – gebėjimą ir nusiteikimą naudotis gamtos pasaulį aiškinančiomis žiniomis ir gamtos tyrimų metodais, siekiant atsakyti į iškylančius klausimus, ieškoti įrodymais pagrįstų išvadų bei sprendimų, suprasti žmogaus veiklos sukeltus pokyčius gamtoje ir imtis asmeninės atsakomybės už aplinkos išsaugojimą, tausoti savo ir kitų žmonių sveikatą.

Pamokų metu penktokai ieško būdų, kaip išspręsti iškeltas problemas, pavyzdžiui kaip sumažinti šiukšlių bei atliekų kiekį kasdieniniame gyvenime. Mokiniai savarankiškai ieško informacijos ir pateikia ją klasės draugams bei informaciniuose stenduose, pvz. informaciją apie invazinius organizmus pateikia aprašymuose, kurie bus patalpinti mokyklos stenduose, o prieš vasaros atostogas mokiniai paruoš lankstinukus apie Sosnovskio barščius, kurie pavojingi žmonių sveikatai. Pamokų metu mokiniai ne tik susipžįsta su gamtamokslinėmis sąvokomis, bet ir atlieka praktines užduotis, pvz. rinko gamtinę medžiagą ir sudarė sausumos, miško bei vandens ekosistemas. Mokydamiesi apie gyvybės įvairovę, mokiniai atlieka praktines užduotis ir tiriamuosius darbus šiais mokslo metais naujai įrengtame kabinete. Pamokų metu mokiniai yra aktyvūs, nes jiems įdomu mokytis, atliekant įvairias užduotis.

Rūta Krivickienė, biologijos vyresnioji mokytoja