VEIKLOS, SKIRTOS TOLERANCIJOS DIENAI

Lapkričio 16 d. daugelyje pasaulio šalių minima Tarptautinė tolerancijos diena. Tolerancija mus moko pakantumo, įpareigoja į pasaulį, jo įvairovę žvelgti kitaip – atvirai, plačiai, suvokiant, kad esame unikalūs savo skirtingumu, kultūrų, požiūrių įvairove.

Šios dienos minėjimui kasmet pasiūlomas vis kitoks simbolis –  šių metų simbolis- švyturys.  Tolerancijos idėjų kontekste švyturio simbolis neatsitiktinis, nes švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, jis rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, „neužplaukti ant seklumos“, priimti kitokį žmogų, gerbti kitokius požiūrius.

Visą savaitę mokykloje vyko įvairios veiklos, skirtos paminėti Tolerancijos dieną. Per klasių valandėles mokiniai kalbėjo apie šios dienos prasmę, gamino savo mintimis išpuoštus laivelius, kurie „plaukė“ link Švyturio mokyklos fojė. Vyresniųjų klasių mokiniai žiūrėjo filmus apie toleranciją, juos aptarė, diskutavo. Dėkojame Laurai Gardziulevičienei, kuri labai įdomiai septintokams pasakojo apie Ypatingą draugystę.
Devintokai keliavo į Jaunimo užimtumo centrą, kur stiprino komandinę dvasią, mokėsi būti komanda ne tik formaliai, o mokėti vienas kitą priimti, tokiais, kokie yra su savo skirtumais ir kitoniškumu.

 

Specialiųjų klasių mokinukai – neatskiriama mūsų mokyklos bendruomenės dalis. Jie taip pat mokėsi tolerancijos, tik savais metodais, susikaupti jiems padedančiame Sensoriniame kambaryje spalvino laivelius, kurie, kartu su kitais, „plaukė“ link to paties, bendro Švyturio.