TĖVELIŲ GRUPĖ BAIGĖ  „STEP“ PROGRAMĄ

 Būti tėvais – pats sunkiausias darbas žmogaus gyvenime. Tačiau šiam darbui neruošia jokios mokyklos ar universitetai. Dėl to tėvai dažnai abejoja ir klausia savęs: „Ar esame geri tėvai, ar teisingaielgiamės sudėtingose situacijose ir ar elgiamės taip, kaip yra geriausia mūsų vaikams?“

Mūsų mokykloje 10 tėvelių baigė mokymus vaikų auklėjimo įgūdžių stiprinimo, lavinimo grupėje tėvams „STEP“.  Tai jau septinta tėvelių grupė, įgijusi pozityvios tėvystės įgūdžių.

Tėvų grupės organizuojamos remiantis pasaulyje populiaria tėvų ugdymo programa „STEP“ (angl. Systeming Training for Effective Parenting; autoriai – Dinkmeyer, MckAY, Dinkmeyer, 1997). Tai sistemingas efektyvių vaiko auklėjimo įgūdžių lavinimas. „STEP“ 6 – 12 metų vaikus auginantiems tėvams siūlo kitokį požiūrį į vaiko auklėjimą ir padeda atrasti sėkmingesnių bendravimo su vaiku būdų. Dalyvaudami 6–14 narių grupės praktinėje veikloje, tėvai dalijasi savo patirtimi ir mokosi vieni iš kitų, skaito „STEP“ Tėvų knygą ir taip ieško naujų būdų, kaip spręsti su vaiko auklėjimu susijusius klausimus. Ši programa skirta visiems tėvams, nepriklausomai nuo jų išsilavinimo, siekiantiems pagerinti santykius su vaikais ir atsakingai užauginti laimingą bei savarankišką asmenybę. Juk natūralu, kad sparčiai keičiantis gyvenimo sąlygoms, keičiasi ne tik mūsų vaikai, bet turime keistis ir mes patys. O tam reikia žinių ir įgūdžių, kuriuos ir kviečiame įgyti organizuojamų tėvų grupių metu.

Knygynuose ir bibliotekose gausu literatūros apie vaikų auklėjimą, bet teoriją reikia pritaikyti praktiškai, ką ir daro tėvai lankydami „STEP“ tėvų grupę. Kiekvienas pasidalindamas, kaip jam sekėsi taikyti vieną ar kitą „STEP“ tėvų knygoje pasiūlytą metodą, suteikia kitiems daug praktinių žinių. Tėvų grupės dalyviai užsiėmimų metu drąsina vieni kitus tam, kad lengviau sektųsi taikyti įgytus naujus įgūdžius namuose, bendraujant su savo vaikais. Taip pat svarbu tai, jog tėvai turi atlikti namų darbus ir tai leidžia žingsnis po žingsnio tobulėti, eiti į priekį. Be to, klausydamiesi kitų grupės dalyvių, matydami jų pažangą, nei vienas nenori „pasiduoti“, likti paskutinis, ir tai verčia judėti drauge su visais pirmyn. Baigę „STEP“ programą, tėvai žino, kad bet koks vaiko elgesys yra tikslingas. Būtent šeimoje formuojasi vaiko įsitikinimai, pasireiškiantys tarpasmeniniuose santykiuose: šeimoje, mokykloje, o vėliau – darbo aplinkoje. Taip pat grupių dalyviai supranta vaiko gimimo eiliškumo svarbą, biologinių ir genetinių savybių, psichologinio ir socialinio šeimos klimato svarbą vaiko asmenybės formavimuisi. „STEP“ yra labai tikslinga programa, kurioje atsižvelgiama ir į vaikų amžių, ir į su juo susijusias problemas, bei siekiama, kad tėvai ir vaikai rastų bendrą kalbą ir kad į šeimą vėl sugrįžtų tėvystės ir motinystės džiaugsmas.

Baigiamojo susitikimo metu tėvai dalijosi įspūdžiais, kaip šie mokymai jiems padėjo: „gavau gerų emocijų ir patarimų“, „ši programa man padėjo suprasti savo vaiko elgesį, išmokti išklausyti, o vadovė padėjo atrasti visiškai paprastus dalykus, kurie iš pirmo žvilgsnio dideles problemas paverčia mažomis“, „jauki, atvira diskusijoms atmosfera, atidus dėmesys dalyviams, suteikia pasitikėjimo savimi“, „bet kuris, turintis vaikų, turėtų apsilankyti šiuose kursuose ne dėl savęs, dėl savo vaiko“, „daug teorijos lengvai pritaikomos, naudingos praktikoje“, „palengvėjo supratus, kad ne mums vieniems nelengva“.

,,STEP“ tėvų grupę mokykloje žadame organizuoti kasmet, tad kviečiame dalyvauti visus tėvus, norinčius tapti drąsesniais, labiau pasitikinčiais savimi ir laimingesniais tėvais.

Aušra Keturkienė,
pradinio ugdymo mokytoja  metodininkė