DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

Dėl 2021-2022 mokslo metų ugdymo proceso organizavimo

Informuojame, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija sutarė, kad ugdymas 2021-2022 metais vyks  kontaktiniu būdu, laikantis patvirtintų saugumo priemonių.

Esant itin sudėtingai situacijai, Vyriausybė gali svarstyti priimti sprendimą ugdymą 5-12 kl.  leisti vykdyti kontaktiniu būdu tik tuo atveju, jei klasė būtų imunizuota (bus pakankamai daug persirgusių ir/ar paskiepytų mokinių) arba reguliariai testuojasi. Priešmokyklinį, pradinį ugdymą planuojama vykdyti kontaktiniu būdu net ir esant sudėtingai situacijai.

Surinkus informaciją apie grįžtančius į mokyklas mokinius bei  siekiant užkirsti kelią COVID-19 ligos plitimui,  planuojama, kad  Druskininkų savivaldybės  mokyklose nuo rugsėjo 13 d.  testavimas bus vykdomas  paviršių PGR tyrimo metodu (imami ėminiai nuo paviršių – stalų, rankenų,  palangių ir pan.)

Nustačius didelį virusinės RNR kiekį konkrečios grupės/klasės aplinkos paviršių ėminiuose ir įtarus COVID-19 ligos atvejį bus rekomenduojama pasitikrinti testuojantis greituoju antigeno testu.

Pablogėjus epidemiologinei situacijai šalyje ar savivaldybėje planuojama, kad testavimas Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigose bus vykdomas savikontrolės būdu.

Daugiau informacijos apie šio tyrimo metodo vykdymą rasite pridėtoje video medžiagoje.

Teigiamo savikontrolės tyrimo antigeno testo rezultato atveju mokiniams, kurių testas teigiamas, bus rekomenduojama registruotis patvirtinamajam PGR tyrimui.

Gavus teigiamą PGR tyrimo atsakymą konkrečios grupės/klasės mokiniams (išskyrus tuos, kurie turi imunitetą – t. y. yra paskiepyti ar persirgę) bus skiriama izoliacija bei organizuojamas ugdymas nuotoliniu būdu.

Bendri saugumo reikalavimai švietimo įstaigoms

Bendrojo ugdymo mokyklose (1-12 kl.) reguliuojami srautai, kad būtų išvengta jų maišymosi bendrojo naudojimo patalpose – įėjimuose, koridoriuose, valgykloje, tualetuose, kieme ir pan.

Būreliuose ir kituose neformalaus švietimo užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse vienu metu, galės dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų. Skaičius neribojamas, jei visi vaikai ir darbuotojai yra arba pasiskiepiję arba persirgę, arba nuolat testuojasi dėl COVID-19 ligos.

Kaukės. Visi švietimo įstaigų darbuotojai ir mokiniai nuo penktos klasės dėvi kaukes uždarose patalpose. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, arba jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio, pvz., darbo su klausos negalią turinčiais mokiniais.  Tada rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos. Dažnai liečiami paviršiai valomi ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Patalpos vėdinamos prieš atvykstant mokiniams, pertraukų metu, ypač jei viena bendra patalpa, pvz., valgykla, naudojasi kelios grupės viena po kitos. Jei užsiėmimams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

Stebima mokinių ir darbuotojų sveikata. Matuojama į švietimo įstaigą atvykstančių mokinių, darbuotojų temperatūra.  Jei vaikas ar darbuotojas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiuoja (37,3 °C ir daugiau), kosti, yra pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis negali dalyvauti pamokose ar dirbti.

Mokinių sveikatos patikrinimas dėl COVID-19 yra savanoriškas. Tai nėra barjeras eiti į mokyklą. Ją privalo lankyti visi sveiki ir nesantys izoliacijoje vaikai.

Testavimas paviršių PGR tyrimo metodu ugdymo įstaigose turėtų būti vykdomas kas 14 dienų,  o savikontrolės tyrimas atliekamas kas 3–5 dienas.

Imunitetą turintiems  – pasiskiepijusiems ar persirgusiems mokiniams – testuotis nereikia.

Aktuali informacija apie švietimo įstaigų darbą pandemijos sąlygomis skelbiama svetainėje www.mokyklabecovid.lt.

Daugiau informacijos apie savikontrolės metodą:

Instrukcija vaikams https://www.youtube.com/watch?v=MmWPLRZkdeA