ŠIURPNAKTIS, ARBA HELOVYNAS. KĄ APIE JĮ ŽINOME?

Helovynas, arba Šiurpnaktis, sparčiai populiarėja ir Lietuvoje – šįkart  jo prasmę, ištakas nutarėme išsamiau ir nuodugniau patyrinėti mūsų mokykloje. Tokia idėja lydėjo anglų kalbos mokytojos Ritos Jankauskienės pamokas 7a klasėje.

Mokytoja pradėjo pamokų ciklą, pabrėždama kultūrų skirtumus tarp įvairių tautų:  Lietuvoje Vėlinės ir Visų Šventųjų diena – tai susikaupimas, rimtis, prisiminimas tų, kurie išėjo ir mus paliko… Pagerbdami juos, nešame į kapines žvakeles, gėles ir meldžiamės už mirusiųjų sielas. O štai Jungtinėje Karalystėje, Amerikoje ir daugelyje kitų šalių Helovynas švenčiamas spalio 31 d. ir turi labai gilias tradicijas, siekiančias net 2000 metų. Jos šaknys – Airijoje. Taigi mokiniai jau pirmoje pamokoje išgirdo Džeko istoriją. Šis žalingų įpročių turėjęs gudruolis pergudravo net velnią – sutikęs šį, paprašė, kad po mirties jo nesiųstų į pragarą. Bet nuodėmingasis Džekas po mirties nepateko į žadėtą rojų, velnias įbruko jam į
rankas išskaptuotą ropę ir žvakę viduje, kad būtų šviesu klaidžioti – anot legendos, taip Džekas bastosi ligi šiol… Kitose pamokose su mokiniais buvo peržiūrėtas ir aptartas filmas apie Helovyno tradicijas, jų ilgaamžiškumą ( ,,Bet You Didn`t Know – Halloween“), vėliau mokiniai naujas žinias pasitikrino atlikdami testą.  Na o viską apibendrino patys parengdami projektinius darbus, kuriuose atspindėjo svarbiausius, įdomiausius, dar negirdėtus Helovyno papročius, netikėtus įvykius, nutikusius švenčiant Helovyną įvairiuose pasaulio kampeliuose. Štai Giorgia ir Ugnė pristatė Helovyno simbolius, aptarė jų reikšmę, namų dekoravimo
būdus švenčiant šią dieną, akcentavo, kiek daug džiaugsmo mažiems vaikams sukelia kelionės iš namo į namą, prašant saldainių ir dainuojant dainelę ,,Pokštas arba saldainis“. Ričardas pristatė dar vieną įdomų projektą – jis pasakojo apie juokingus ir keistus dalykus, nutikusius žmonėms per Helovyną. Viso pamokų ciklo metu kabinetas buvo papuoštas vizualinėmis, Helovyno tradicijas bei simbolius atspindinčiomis priemonėmis – plakatais, piešiniais, atvirukais ir pan.

Šis pamokų ciklas buvo naudingas ir įdomus – juk  smagu, kuomet nagrinėjame temas, liečiančias mūsų pomėgius, praturtinančias kultūrinį akiratį. Ačiū mokytojai Ritai.

Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė