SAVIVALDYBĖ KVIEČIA TEIKTI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS

Savivaldybė iki 2020 m. spalio 9 d. kviečia visus NVŠ teikėjus: savivaldybės, valstybės įstaigas, nevyriausybines organizacijas, viešąsias įstaigas ar laisvuosius mokytojus, kūrėjsus ir kt., pageidaujančius užimti mokinius įdomia ir prasminga veikla ir ketinančius pretenduoti į valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas, teikti šiuos dokumentus:

1. NVŠ teikėjo atitikties reikalavimus patvirtinančius dokumentus – registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją, laisvieji mokytojai- individualios veiklos pažymos kopiją ar verslo liudijimo kopiją (pateikti po programos patvirtinimo), dokumentus patvirtinančius, kad asmuo gali dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytoju.

2. NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (apibrėžti Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (2018-09-12  įsakymas Nr. V-758).

3. Laisvos formos NVŠ programos aprašymą.

4. Sutartis dėl patalpų nuomos (jeigu patalpos nuomojamos).

5. Prireikus komisija gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Reikalavimai NVŠ teikėjui ir NVŠ programai yra apibrėžti Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (2018-09-12  įsakymas              Nr. V-758) ir Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimu                Nr. T1-185 „Dėl Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

NVŠ krepšelio lėšomis bus finansuojama tik viena teikėjo pateikta programa.

Dėl programų pateikimo kreiptis el. paštu lina.c@druskininkai.lt arba telefonu (8 313) 53 372.

Plačiau – https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Placiau-/1