REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI DĖL COVID-19 PREVENCIJOS

Vizualiai pateikiame apibendrintą  LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos: bendrąsias, ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, pradiniam ugdymui, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, neformaliajam vaikų švietimui.