PRADINIO UGDYMO PASIEKIMŲ GERINIMAS, LAVINANT SOCIALINĮ-EMOCINĮ INTELEKTĄ

2017-12-11/ 2019-06-11 mokykla įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0039 „Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“ projektą.

Projekto tikslas – gerinti pradinių klasių mokinių pasiekimus ugdant socialinį – emocinį intelektą.

I-ame projekto įgyvendinimo etape mokykla gauna išsamią eksperto konsultaciją apie  socialinio-emocinio intelekto ugdymą ir mokyklos veiklos tobulinimo galimybes. II-ame projekto etape pradinėse klasėse įgyvendinama akredituota socialinio-emocinio intelekto kompetencijų ugdymo programa „Laikas kartu“. Pedagogai, įgyvendinantys programą, tam ruošis 2 d. mokymuose, gaus reikalingą informacinį-metodinį paketą, taip pat papildomą „Priemonių krepšelį“, kurį sudaro lavinantys žaidimai, knygos, įvairios kūrybinės užduotys, taip pat kitą, programos įgyvendinimui reikalingą įrangą. Įgyvendinant programą bus organzuojami užsiėmimai klasėse, renginiai ir kitos veiklos mokiniams bei jų tėvams. Pedagogams, papildomai dirbantiems įgyvendinant projektą, mokamas darbo užmokestis. III projekto įgyvendinimo etape bus atliekamas programos poveikio vertinimas. Įgyvendinus projektą savivaldybės mokyklose bus vykdomos nuoseklios, kompleksiškos, akredituotos SE ugdymo programos, mokytojai bei kitas mokyklos personalas įgis reikalingų žinių bei įgudžių, reikalingų darbui su vaikais ugdant jų emocinį intelektą. Įsigijus reikalingų priemonių, aplinkos mokykloje taptų jaukesnės, skatinančios vaikų kūrybiškumą, pagerėtų bendras mikroklimatas mokykloje, būtų aktyviau įtraukiami tėvai bei kiti socialiniai partneriai. Mokymosi procesas ir naudojami metodai būtų labiau orientuoti į aktyvų, smagų mokymąsi per vaikų patirtį, labiau atsižvelgiama į jausmus, būtų plečiamos ugdymo aplinkos, visa tai gerintų mokinių pasiekimus.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

***

2018 m. rugsėjo mėnsį mokykloje vyko trys mini projektai: „Kaip aš jaučiuosi“, „Mes darnios bendruomenės nariai“, „Kartu mes tai galime“.

Mini projekto „Kaip aš jaučiuosi“ metu 2-4 klasių mokiniai toliau mokėsi atpažinti savo emocijas ir jas įvardinti. Antrokai prisiminė siruacijas, kai teko patirti įvairius jausmus, aiškinosi, kad emocijai išreikšti naudojame ne tik žodžius, bet ir kūno kalbą. Kūrė „Jausmų žurnalą“, piešė saulytes. Trečiokai diskutavo apie naujas patirtis trečioje klasėje, atliko kūrybinį darbą „Kaip aš jaučiuosi“. Ketvirtų klasių kolektyvuose vyko pokalbiai apie jausmus, kuriuos vaikai jaučia sugrįžę po vasaros atostogų į mokyklą. Mokėsi atpažinti ir įvardinti savo jausmus kylančius įvairiose situacijose, susidarančiose mokyklos aplinkoje. Stebėjo, analizavo video situacijas.

Visi projekte dalyvaujantys mokinukai kūrė bendrą mokyklos kolektyvinį darbą „Jausmų Saulė“. Savo sukurtomis saulutėmis papuošė mokyklos koridorius.

Mini projektas „Mes darnios bendruomenės nariai“. Mini projekto metu buvo vedami susirinkimai, kurių
metu tėvai buvo supažindinti su programa „Laikas kartu“ bei klasėse vykdoma projektine veikla. Žaidimo „Tinklas“ metu tėvai įsistikino, kad jei norime, jog vaikai sulauktų sėkmės, mes turime rūpintis jais visais, kartu kurti pozityvią bendruomenę, saugią ir jaukią mokymosi aplinką. Tėveliai turėjo galimybę pasidalinti mintimis apie socialinių bei emocinių kompetencijų ugdymą, diskutavo apie darnios bendruomenės renginius, išvykas. Tėvai išsakė savo lūkesčius.

Mini projekto „Kartu mes tai galime“ metu pradinukai ugdėsi gebėjimą dirbti grupėse, žaidė žaidimus, kuriuose reikia dirbti komandoje ir pasiekti bendrą tikslą. Sportinių varžybų metu vaikai suprato, kad norint įveikti kliūčių ruožą, svarbu padėti vienas kitam.

4a klasės mokiniai kartu su savo tėvais (19 vaikų ir 18 tėvų) ir mokytoja svečiavosi vienos  klasės šeimos sodyboje. Gamtoje prie bendro vaišių stalo vyko pokalbis apie šeimų aktyvaus dalyvavimo ir tėvų įsitraukimo į šį projektą svarbą. Visi drauge puikiai praleido laiką gamtoje varžydamiesi smagiose komandinėse: sportinėse, loginėse, kūrybinėse užduotyse. Tokia veikla jungia, vienija mokinius, jų šeimas, stiprina atsakomybę, ugdo įsipareigojimą, pozityvius emocinius, socialinius įgūdžius, kuria bendruomenės kultūrą. Klasėje mokiniai pasakojo apie matytas bendruomenės narių bendras veiklas ir apie tai, kaip, jų nuomone, tarpusavio ryšiai yra būtini sveikam ir laimingam gyvenimui, suburia mus ir leidžia kiekvienam augti individualiai.

Rugsėjo mėnesį vyko įvairūs užsiėmimai, kurių metu, kurdami įvairias situacijas vaikai mokėsi sau padėti, pasitelkę vaizduotę, mokėsi augalų „kalbos“, piešė savo atspindį, kūrė „Knygą apie mane“. Buvo atliekamos įvairios užduotys, kurios didina vaikų savęs vertinimo pokyčius bei pasitikėjimą savimi, kūrė savo dėliones.

***

Mini projekte „Mes keliaujam – mes bendraujam“ dalyvavo 235 pradinukai. Klasių bendruomenės aplankė Vilniaus, Kauno, Trakų, Kernavės istorinius, meninius ir gamtinius objektus. Kelionių metu mokiniai ne tik labiau pažino savo kraštą, domėjosi Lietuvos istorine praeitimi, kultūra, bet ir prasmingai leido laiką su bendraamžiais. Tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius dalyvaudami edukacinėse programose. Stiprino pozityvius, geranoriškus santykius, puoselėjo pagarbaus elgesio įgūdžius su draugais už klasės ribų, dalijosi jausmais, patirtomis emocijomis, įžvalgomis, asmeninėmis istorijomis. Patirta veikla, įspūdžiai padėjo mokiniams atsipalaiduoti, pasidžiaugti, pasilinksminti, stiprinti tarpusavio santykius.

   

***

Mini projekte „Aš ir tu – mes kartu“ dalyvavo 237 1-4 klasių mokiniai. Šio projekto metu, vaikai žiūrėjo daug emocijų sukėlusį filmą „Gerumo stebuklas“. Pradinukai suprato, koks svarbus šeimos palaikymas įvairiose gyvenimiškose situacijose. Po filmo peržiūros vyko diskusija apie tai, kad kiekvienas žmogus nori būti suprastas. Padaryta išvada – gerumu galima įveikti aplink pasitaikiusį blogį, pyktį. Diskutuodami vaikai pajuto, kad pati mažiausia bendruomenė yra kiekvieno šeima. Pradinukai dalijosi savo mintimis apie šeimą, įvardijo, kad jaučia didelę atsakomybę dėl savo šeimos, artimųjų. Mini projekto metu 1-4 klasių mokinukai su dideliu užsidegimu pasigamino savo šeimos knygeles „Mano šeima“. Mažieji labai džiaugėsi savo šeimos narių portretais ir aprašymais apie kiekvieną šeimos narį. Savo knygelėmis pradžiugino tėvelius.

 

 

 

 

 

 

 

 

***

***

Gegužės mėnesį pradinukams vyko veiklos, kurių metu buvo kalbama apie jausmus – pyktį, baimę, liūdesį, džiaugsmą ir kt. Daugiau dėmesio buvo skirta pykčiui, nusiraminimui, savikontrolės mokymui. Vaikai mokėsi pykčio metu atsitraukti ir nukreipti dėmesį nuo erzinančios situacijos, gaminosi „Nusiraminimo maišelį“, buvo aptarta maišelio daiktų naudojimo aplinkybės (maišeliu galės naudotis kai supyks, bus liūdnas, jaudinsis, lauks ar tiesiog nuobodžiaus). Atlikdami įvairias užduotis, žaisdami, pradinukai mokėsi nusiraminti, sudarinėjo individualų Nusiraminimo planą, skambant ramiai muzikai, mintimis keliavo į Žydinčių vyšnių sodą. Naudodami pasakų kortas, vaikai bandė atkoduoti pasakas, jas sekė pagal  išdėliotas kortas, analizavo situacijas, lygino su kasdieniniais įvykiais.

  

***

Gegužės 21-25 dienomis mokykloje vyko mini projektas „Svečiuose pas pasaką“. Edukacinė programa vaikams labai patiko. Kiekvienas pradinukas turėjo galimybę pasirinkti mėgstamą personažą, kuris padės išgelbėti Raudonkepuraitę. Gaminant vitražines lėles buvo smagu, vyravo linksma, darbinga, draugiška atmosfera. Mini projekto pabaigoje vaikai patys tapo mažaisiais „kitokios istorijos apie Raudonkepuraitę“ autoriais.

   

   

***

Balandžio mėnesį mokykloje vyko du mini projektai – „Aš atsakingas už save ir kitus“ ir „Myliu gamtą,
myliu save“.

Mini projekto „Aš atsakingas už save ir kitus“ metu pirmokai lankėsi Druskininkų miesto muziejuje, antrokai – miesto bibliotekos vaikų skyriuje ir Vijūnėlės parke. Išvykų metu mokiniai laikėsi susitarimų, suprato, kad kiekvienas žmogus prisiima atsakomybę už savo veiksmus. Kad išaugtų visaverčiais visuomenės nariais, vaikai mokėsi ugdytis tinkamas vertybes, kuriomis gebėtų pagrįsti savo asmeninius sprendimus ir veiksmus. Vaikai suprato, koks elgesys yra tinkamas, buvo atsakingi už savo poelgius, rodė pagarbą aplinkiniams. Išvykose į gydyklas, į UAB „Druskininkų vandenys“ trečių ir ketvirtų klasių mokiniais mokėsi tapti sėkmingomis asmenybėmis, kurioms sekasi ir mokykloje, ir bendruomenėje. Mokinai mokėsi saugiai ir kultūringai elgtis viešose vietose, tobulino bendravimo įgūdžius. Pradinukai išsiaiškino, kad atsakomybė ir pagarba padeda atsiskleisti visoms kitoms vertybėms. Dalyvavo 248 1-4 klasių mokiniai.

  Mini projekto „Myliu gamtą, myliu save“ metu mokiniai tvarkė mokyklos teritoriją, puoselėjo aplinką, kurioje mokosi. Aiškinosi, kodėl reikalingos atsargumo taisyklės gamtoje, aptarė neatsargaus ir netinkamo elgesio pasekmes. Aiškinosi, kad gamta didžiausias žmogaus turtas, kurį reikia nuolat puoselėti ir saugoti, nagrinėjo priežastis, kada gera būti gamtoje, mokėsi efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, stiprino pozityvius santykius su draugais, ugdėsi gebėjimą padėti ir remti vieni kitus. Projekte dalyvavo 250 pradinukų.

  

  

Mini projektų metu buvo kalbama apie pozityvią bendruomenę, saugios ir malonios aplinkos kūrimą kartu. Padaryta išvada, – kai visi nariai atlieka savo darbo dalį, bendruomenė gali ne tik puikiai dirbti, bet ir būti draugiška. Vaikai kūrė mozaiką apie kartu dirbančius vaikus.

***

2018 m. vasario – kovo mėnesiais mokykloje vyko trys mini projektai: „Susitarimų palėpėje“, „Žaidžiu ir augu“ ir „Mokomės švęsti“. Projektų metu pradinukai mokėsi įveikti sunkumus, būti kantriais, susikaupti, užduotis atlikti iki galo, bendrauti ir bendradarbiauti, išsakyti savo nuomonę, asmeninius išgyvenimus, išklausyti kitus, kontroliuoti ir atpažinti savo emocijas.

Mini projektų „Susitarimų palėpėje“ ir „Žaidžiu ir augu“ metu buvo žaidžiami įvairūs vaikų stalo žaidimai, kurie skatino mokinius suprasti, kaip reikia elgtis, kad žaidimas vyktų sklandžiai. Mokiniai įgavo patirties ir suprato, kad svarbu visiems laikytis žaidimo taisyklių, susitarti tarpusavyje. Žaidimų metu buvo stiprinamas mokinių pasitikėjimas savimi, gebėjimas pasiekti norimą tikslą.

Mini projekto „Mokomės švęsti“ metu  1, 3, 4 klasių mokiniai rinko informaciją apie šv. Velykų papročius. Surinkta medžiaga buvo iliustruota mokinių piešiniais, darbeliais. Antrokai margino margučius įvairiomis technikomis. Pradinukų darbeliai papuošė mokyklą. 3a klasės mokiniai kartu su tėveliais bei mokytojomis vyko į Vilnių, šv. Kristoforo progimnaziją dalyvauti Lietuvos šokių festivalyje „Šokim, šokim, nesustokim!“. Dalyvavimas festivalyje vaikams sukėlė daug teigiamų emocijų, jaudulio ir pasitenkinimo. Vaikai mokėsi būti kartu, bendrauti, bendradarbiauti, kartu siekti bendro tikslo. Tam prireikė pastangų ir kantrybės, gebėjimo valdyti jaudulį, kartu spręsti iškilusias problemas, jausti asmeninę atsakomybę, draugą šalia, pagelbėti vieni kitiems. Į šią veiklą įsitraukė ir mokinių tėvai. Vaikai suvokė, jog šventinę nuotaiką kuria patys, jog tai ir rūpestis, ir atsakomybė, ir jaudulys ir smagios emocijos. Šis mini projektas dar labiau suvienijo klasės kolektyvą.

***

2018-03-02 vyko dar viena žaisminga ir nepakartojama programos „Laikas kartu“ valandėlė, kurios metu pas pradinukus į svečius atkeliavo Meškiukas Tukas bei ponas Varlė. Vaikai mokėsi susipažinti, sakyti komplimentus, aiškinosi, kad žodžiai iš mūsų lūpų gali praskaidrinti dieną, analizavo, kam reikalingos taisyklės. ​

   

  

  

DALYVAVOME SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO
PROGRAMOS „LAIKAS KARTU“ MOKYMUOSE

Vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1 – ESFA – K-728-01-0039 „ Druskininkų savivaldybės pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį-emocinį intelektą“, 2018 m. sausio 18–19 dienomis mūsų mokyklos projekto dalyviai  dalyvavo LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programos „Laikas kartu“ 16 akademinių valandų mokymuose, kuriuos vedė lektorė Joviltė Beržanskytė, VšĮ LIONS QUEST LIETUVA projektų koordinatorė.

Lions Club International yra didžiausia pagalbą teikianti organizacija pasaulyje, kuri yra įsipareigojusi diegti, skatinti ir skleisti LIONS QUEST programas visame pasaulyje. LIONS QUEST programos buvo pripažintos bendro akademinio, socialinio ir emocinio mokymosi grupės (CASEL – Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) kaip SELECT programa. Toks pripažinimas yra aukščiausias įvertinimas, suteiktas už ypač gerą mokomąją medžiagą socialinio ir emocinio mokymosi srityje ir pavyzdingą profesinį ugdymą. Programa pelnė pripažinimą visame pasaulyje, buvo apdovanota ir diegiama daugelyje ugdymo institucijų Lietuvoje ir pasaulyje.

Pedagogai ir lektorė darbavosi turėdami tikslą padėti mažiems vaikams įgyti gyvenimiškų įgūdžių: pažinti save, bendrauti, bendradarbiauti, priimti sprendimus ir įveikti sunkumus. „Laikas kartu“  programa skatina ir akademinius pasiekimus, prasmingą dalyvavimą mokymosi procese. Mokymų metu buvo akcentuojama, kad vaikų pasiekimai yra susiję su mokytojų rūpesčiu ir įsitikinimu, kad vaikai aktyviai mokosi tada, kai į juos žiūrima kaip į gabius, protingus jaunus žmones, turinčius svarbių patyrimų ir galinčius jais pasidalinti, kai mokymasis yra tikras ir aktualus. Projekto dalyviai pagilino psichologijos žinias apie vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, susipažino su „Laikas kartu“ programos metodine medžiaga, išmoko naujų metodų, kurie naudingi ne tik ugdant socialinį emocinį intelektą, bet ir organizuojant dalykų pamokas.

Visų mokymų metu dalyviai aktyviai dirbo grupėse, atliko įvairias ir neįprastas užduotis. Daug dėmesio buvo skiriama veiklų analizavimui ir refleksijai. Visos LIONS pastangos prisidėti prie jaunosios kartos ugdymo remiasi valstybininko ir rašytojo Frederiko Duglaso dar XIX a. subrandinta mintimi, jog „Daug lengviau ugdyti stiprius vaikus, nei sutaisyti sugedusį žmogų“.

 

 

2018 m. vasario 2-3 dienomis mūsų mokykloje vykusiuose LIONS QUEST socialinio ir emocinio ugdymo programos „Laikas kartu“ mokymuose dalyvavo ir projekto mokyklų-partnerių – Viečiūnų progimnazijos bei Leipalingio progimnazijos – atstovai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plačiau apie programą galima pasiskaityti http://www.lions-quest.lt