PO ATOSTOGŲ MOKINIAI MOKYSIS NUOTOLINIU BŪDU

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Grįžę po žiemos atostogų 1-12 kl. mokiniai mokysis nuotoliniu būdu, kaip kad buvo numatyta gruodžio 16 d. Vyriausybės nutarime. Vyriausybė gruodžio 30 d. priimtame nutarime įpareigojo savivaldybių administracijas užtikrinti pradinių klasių mokinių nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokyklose, dienos centruose ar kitose įstaigose, jeigu tėvai, pvz., medikai, slaugytojai, pareigūnai, privalo darbus atlikti darbo vietoje ir negali vaikų prižiūrėti namuose. Tokia tvarka galiojo ir karantino metu pavasarį.

„Siekiame, kad būtų užtikrintos saugios sąlygos vaikams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą ir negali likti vieni namuose, kol jų tėvai dirba svarbius darbus valdydami epidemiologinę situaciją. Prašome savivaldybių šiems vaikams sudaryti galimybes ateiti į įstaigas, kuriose jie galėtų mokytis ir būti prižiūrimi“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Švietimo įstaigos ugdymą ir veiklas pradinukams organizuos užtikrindamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Žiemos (Kalėdų) atostogos pradinių klasių mokiniams baigiasi 2021 m. sausio 3 d., 5-12 kl. mokiniams – sausio 5 d.

Kaip ir iki šiol, įprastu būdu dirbs specialiosios mokyklos ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosios klasės. Taip pat veiks ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos, tačiau Švietimo, mokslo ir sporto ministerija rekomenduoja vaikus vesti tik tiems tėvams, kurie neturi galimybių prižiūrėti vaikų namuose.

Pradinių klasių mokiniai, kai jų ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, vieni namuose, be tėvų ar kitų vaiko atstovų priežiūros yra nesaugūs, dažnai neturi pakankamų įgūdžių sutelkti dėmesį, veiksmingai, savarankiškai, nepatirdami streso, naudotis nuotoliniam darbui skirtomis priemonėmis.

Todėl tėvai pirmiausia turėtų įvertinti visas galimybes dirbti nuotoliniu būdu, esant galimybei derinti darbo laiką su darbdaviu arba naudotis Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 23 d. priimto Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5,  111, 14, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo nuostatomis, kuriomis nustatyta, kad Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį, ligos išmoka vaiko ar neįgalaus asmens motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui ar globėjui pradedama mokėti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų.