PELNĖME „OLWEUS MOKYKLOS“ VARDĄ

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Olweus programos koordinavimo komanda sveikina visą mūsų mokyklos bendruomenę pelnius Olweus mokyklos“ vardą. Dėkoja už bendradarbiavimą ir nuoširdų darbą diegiant Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS) mokykloje.