ORGANIZAVOME RESPUBLIKINĘ GAMTAMOKSLINĘ KONFERENCIJĄ

Balandžio 6 d. mūsų mokykloje vyko respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija ,,Gamtamokslinio ugdymo įtaka vaikų pažintinės kompetencijos plėtotei“. Renginyje tądien dalyvavo daugiau nei šimtas mokytojų iš Alytaus, Lazdijų, Jonavos, Trakų, Žiežmarių, Marijampolės, Kauno, Birštono mokyklų, taip pat Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų. Konferencijos dalyvius sveikino Druskininkų savivaldybės vicemeras Linas Urmanavičius ir ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė Ramutė Siliūnienė, renginyje viešėjo Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Jevgrafijus Samuchovas bei vyriausioji specialistė Lina Gražulienė, Druskininkų švietimo centro padalinio, susijusio su mokymu, vedėja Snieguolė Stravinskienė.

Konferenciją sudarė trys skirtingos sudedamosios dalys: pirmiausia visi dalyviai pabuvojo bendroje renginio dalyje, kur pagrindinį pranešimą skaitė VGTU dėstytoja, docentė, daktarė Lina Bagdžiūnaitė–Litvinaitienė. Jauna ir energinga dėstytoja darbuojasi dar vienoje švietimo įstaigoje – Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje, kuriame yra atsakinga už inžinerinį ugdymą. Lektorė pristatė pranešimą „Tarpdiscipliniškumas: pažinimas, kūrybiškumas, refleksija“, vėliau dalyvavo diskusijoje bei atsakė į pedagogams rūpėjusius klausimus. Džiugu, kad lektorė pastebėjo bendrą abiejų įstaigų sąlyčio tašką – tiek Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerinis licėjus, tiek ,,Saulės“ mokykla dalyvauja respublikiniame projekte ,,Informatika pradiniame ugdyme“.

Antroje konferencijos dalyje pedagogai pasidalijo į keturias sekcijas, kuriose buvo skaitomi gamtosaugines, ekologines idėjas atspindintys pranešimai. Tokio darbo pobūdžio tikslas – skatinti aktyvų ir efektyvų mokytojų dalijimąsi gerąja patirtimi. Iš viso tądien buvo perskaityti 24 pranešimai – mokytojai iš skirtingų Lietuvos mokyklų  pasidalijo sistemingomis ir nuosekliomis gamtos mokslų žiniomis, praktika, nuolat darbui pamokose bei veiklose taikomais veiklos įgūdžiais, kurie skatina vaikų mąstymo veiklą, problemų analizės ir sprendimo, tiriamosios veiklos, bendradarbiavimo bei pažintinių kompetencijų plėtotę. Pedagogai dalinosi metodine patirtimi, kaip ugdyti palankų aplinkai gyvenimo būdą, kaip formuoti vertybines nuostatas mokykloje bei ikimokyklinėse įstaigose, teikiant ekologijos ir aplinkosaugos žinių, integruojant gamtos mokslus į kitų dalykų programas. Daug dėmesio buvo skirta gamtosauginiam ugdymui neformaliajame mokinių ugdyme – pristatytos projektų, vasaros stovyklų, netradicinių pamokų patirtys. Taigi akivaizdu, jog įvairių dalykų mokytojai ugdo mokinių gamtosaugines, ekologines kompetencijas, siekia asmeninės atsakomybės už aplinkos išsaugojimą ir siekia būti pavyzdžiu savo mokiniams.  

Trečioji konferencijos dalis leido pasinerti į neatrastą gamtos pasaulį su 3D išmaniaisiais akiniais – į tokį interaktyvų kabinetą, kuris ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių yra be galo mėgstamas, galėjo patekti visi konferencijos dalyviai: biologijos, geografijos, chemijos ir netgi matematikos dalykų programas pristatė svečiai iš ,,Biznio mašinų kompanijos“ ( BMK), kurie demonstravo, kaip efektyviau ir įdomiau, pasitelkiant šiuolaikines technologijas, galima atskleisti gamtos mokslų slėpinius, o sudėtingus dalykus paversti paprastesniais, aiškesniais. Šioje renginio dalyje savo veiklą pristatė ir jaunųjų mokslininkų grupė ,,Oranžiniai“ ( LGMOA), kurie įdomiuosius fizikos, chemijos bei biologijos eksperimentus mūsų mokyklos mokiniams yra demonstravę projektinių veiklų renginyje ,,Ieškau. Tyrinėju. Atrandu“. Šių entuziastingų studentų savotišku ambasadoriumi mūsų mokykloje yra tapęs buvęs ,,Ryto“ gimnazijos moksleivis Ignas Jurčiukonis, kuris mielai sugrįžta į gimtąjį miestą ir savo žiniomis bei gebėjimu bendrauti stebina net jį mokiusius mokytojus.

Renginio pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti į mokyklos aktų salę, kur Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Gražulienė apibendrino konferencijos rezultatus, pasidalijo darbo sekcijose įžvalgomis bei kvietė įgytą patirtį pritaikyti mokinių ugdymo procese.

Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja