MOKYKLA DALYVAUJA RESPUBLIKINIAME VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRO IR UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO PROJEKTE „PAŽINK VALSTYBĘ“

Mokykla dalyvauja respublikiniame Valstybės pažinimo centro ir Ugdymo plėtotės centro projekte „Pažink valstybę“. Šio projekto tikslas yra stiprinti mokinių politinį raštingumą per įvairių valstybės gyvenimo sričių pažinimą bei skatinti jų pilietinį aktyvumą, dalyvaujant viešųjų valstybės gyvenimo reikalų svarstyme.

Lapkričio 22 d. 9 ir 10 klasių mokiniai  lankėsi VSAT Varėnos rinktinės Druskininkų pasienio užkardoje. Ši užkarda saugo 19,5 km. sieną su Baltarusija. Čia juos pasitiko pats užkardos vadas majoras R.Birvinskas, majoras D.Čebatorius ir kiti pareigūnai. Mokiniai buvo supažindinti su VSAT atliekamomis funkcijomis, parodytas filmukas apie pasieniečių darbo kasdienybę, jų naudojamą įrangą bei technines priemones. Pažiūrėję per stebėjimo kameras kaip užfiksuojami valstybės sienos pažeidimai mokiniai turėjo galimybę pamatyti ir net paimti į rankas visus ginklus, naudojamus tarnyboje – pradedant senesnės kartos pistoletais ir baigiant moderniais amerikietiškais lygiavamzdžiais bei ginklais su holografiniu taikikliu. Buvo puiki proga pamatyti priverstinio stabdymo priemonę – „ežį“, naktinio matymo prietaisus ir kitą pasieniečių amuniciją. Susitikime su mokiniais dalyvavo ir pasieniečiai-kinologai su tarnybiniais šunimis. Visiems labai patiko stebėti kaip išmokyti belgų aviganiai stebėtinai greitai ir paklusniai atlieka visas komandas, kaip gali padėti saugoti valstybinę sieną ar sulaikyti pažeidėjus, ieškoti draudžiamų daiktų, narkotikų ar sprogmenų.
Ši išvyka buvo puiki pilietiškumo pamoka, leidusi mokiniams pamatyti kaip atsakingai turi dirbti pareigūnai, budintys prie visų mūsų Lietuvos sienų ir kaip svarbus kiekvieno piliečio indėlis į mūsų krašto ramybę ir gerovę.

Lapkričio 27 d. 9 ir 10 klasių mokiniai, dalyvaujantys resp. Valstybės pažinimo centro ir Ugdymo plėtotės centro projekte „Pažink valstybę“, pasirinkę vieną iš valstybės valdymo sričių – krašto gynybą, turėjo unikalią galimybę apsilankyti Karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilėje Klaipėdoje. Čia sužinojo, kiek ir kokių Lietuva turi karinių laivų, kam jie skirti, kaip vykdo užduotis, kur ir kokiose dalyvauja pratybose ir kokias kitas atlieka funkcijas, kiek įgulos narių aptarnauja laivus ir pan. Po to mokiniai apsilankė ir apžiūrėjo laivus „Skalvis“, „Sūduvis“ ir „Sėlis“. Karo jūreiviai apie kiekvieną iš jų išsamiai papasakojo ir aprodė kiekvieno denį, vairinę, turimus ginklus, pabūklus, robotus, kurie nuleisti į vandenį nugabena sprogmenis prie aptiktų minų ir taip jas, laivui atsitraukus į saugų atstumą, galima sunaikinti. Sužinojome, kad slenkančiu grafiku, keičiantis kas mėnesį, vienas iš karo laivų visada būna koviniame budėjime ir, reikalui esant, bet kurią minutę yra pasirengęs išvykti į karo veiksmų zoną. Įdomu buvo ir tai, kad karo laivai ne tik saugo Lietuvos vandenis, bet ir gelbėja žmones jūroje, žvejų laivus, gesina gaisrus laivuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO „PAŽINK VALSTYBĘ“ PRISTATYMAS VILNIAUS ĮGULOS KARININKŲ RAMOVĖJE

9-os ir 10-os klasės mokiniai, dalyvaujantys respublikiniame projekte „Pažink valstybę“, antradienį (gruodžio 4 d.) vyko į Vilnių pristatyti savo atliktų veiklų. Prieš renginį dar spėjome  apsilankyti moderniame Valstybės pažinimo centro muziejuje, kur susipažinome su ekspozicija, skirta Lietuvos 100- mečiui paminėti. Ugdymo plėtotės centro organizuotas renginys vyko Vilniaus įgulos Karininkų ramovėje, nes mūsų pasirinkta tema, susijusi su valstybės valdymu, yra  iš krašto gynybos srities. Renginyje dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos  atstovai, o nagrinėjamų problemų rezultatus pristatinėjo moksleiviai iš 13-os šalies mokyklų: Vilniaus, Kauno, Visagino, Šilutės, Vilkaviškio ir t,.t..

Smagu pasidžiaugti, kad mūsų mokiniai Karolina, Ignas ir  Lukas šauniai ir drąsiai pristatė vykdyto projekto veiklas, vaizdžiai pademonstravo, ką sužinojo, kaip įgyvendino savo veiksmų planą ir kokias padarė išvadas. Jiems pasiruošti daug padėjo Paulina, pasakyti „ačiū“ reikia  ir klasių auklėtojoms  Jūratei ir Ritai. Taip pat buvo įdomu išgirsti, kaip panašias problemas analizavo ir pristatinėjo kitų miestų moksleiviai. Šis projektas buvo įdomus ir naudingas tuo, kad  mokiniai daug sužinojo apie krašto gynybą iš arčiau, patys turėjo galimybę pajusti ir suprasti kiekvieno šalies piliečio pareigą Tėvynei, įgijo neįkainojamos patirties bendraujant ir bendradarbiaujant, tačiau svarbiausia, kad leido suvokti, koks svarbus yra kiekvieno šalies piliečio, o tuo pačiu ir mano paties indėlis, dalyvaujant viešųjų valstybės gyvenimo reikalų svarstyme.

Mūsų dar laukia baigiamasis projekto renginys, kurio metu bus padėkota projekte dalyvavusioms mokykloms, veiklas įgyvendinusiems moksleiviams, jų mokytojams ir koordinatoriams.

Mokytoja Rita Zubienienė

Gruodžio 20 d. Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse vyko baigiamasis projekto renginys. Jo metu buvo apibendrinta projekto veikla,nubrėžtos gairės ateičiai. Mokykloms įteiktos padėkos ir knyga apie A.Ramanauską-Vanagą.

 

Džiaugiamės, kad mokiniai galėjo  iš arčiau susipažinti su krašto gynybos sistema, aplankyti karinius objektus, pristatyti savo veiklas kitoms Lietuvos mokykloms. Viso projekto metu mokiniams padėjo jų auklėtojos R.Zubienienė ir J.Burokienė.