MOKINIAMS IR TĖVELIAMS APIE MOKYMĄ(SI) NUOTOLINIU BŪDU

Dėl koronaviruso plitimo grėsmės švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nuo 2020 m. kovo 13 dienos iki  kovo 27 dienos paskelbtos mokinių pavasario atostogos (vietoj nuo 2020 m. balandžio 14 dienos iki balandžio 17 dienos mokyklos ugdymo plane numatytų pavasario atostogų).

Pasibaigus pavasario atostogoms, t. y. nuo 2020 m. kovo 30 d., Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje ugdymo procesas vyks NUOTOLINIU BŪDU.

Kad ugdymo procesas vyktų sklandžiai, turime susitelkti ir bendradarbiauti visi – mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai.

Kad mokinys galėtų mokytis nuotolinio būdu, jis turi turėti:

kompiuterį ar planšetę, ar išmanųjį telefoną;
galimybę prisijungti prie interneto;
veikiantį el. paštą (savo ar tėvų).

Mokiniams pamokos ir neformalusis švietimas nuotoliniu būdu vyks pagal jau patvirtintą  II-ojo pusmečio pamokų tvarkaraštį, t. y. tokiu pačiu pamokų laiku. Mokytojai per TAMO dienyną informuos mokinius ir tėvus, kaip vyks kiekvieno dalyko mokymas: kada ir kaip bus pateikiamos užduotys, iki kada ir kaip jas reikės atlikti, kaip bus mokiniai konsultuojami ir vertinami.

Prašome mokinius ir tėvus aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, klasių auklėtojomis, pagalbos mokiniui specialistais, kad visi kartu galėtume užtikrinti kokybišką mokinių ugdymąsi.

Tėveliai, kad kuo mažiau būtų nerimo dėl pokyčių, padėkite savo vaikui susidaryti dienotvarkę, susiplanuoti laiką,  pasiskirstyti darbus. Būkite kantrūs, nes toks mokymas(is) yra iššūkis mums visiems: vaikams, mokytojams ir Jums.

Kilus klausimams, susisiekti visada bus galima TAMO žinutėmis, telefonu, el. paštu saulemok@gmail.com,  su dalykų mokytojais, klasių auklėtojomis, mokyklos administracija, pagalbos mokiniui specialistais.

Būkite atsakingi, saugokite save ir vieni kitus.

Mokyklos administracija