MINĖJOME EUROPOS KALBŲ DIENĄ

Užsienio kalbų mokėjimas atveria vartus į pasaulį. Sutiktam žmogui suprantama kalba, o dar geriau – jo gimtąja kalba pasakytas malonus žodis išsiskleidžia šypsena, atveria širdį. „Saulės“ mokykloje užsienio kalbų mokytojos kasmet rugsėjo 26-ąją kviečia visus paminėti Europos kalbų dieną. Štai ir šiemet, anglų, vokiečių ir rusų kalbų pamokos vyko kitaip, netradiciškai.
Pamokose mokiniai dalyvavo viktorinose, „protmūšiuose“, sprendė kalbinius galvosūkius, diskutavo apie kalbų svarbą, teikiamas galimybes, kalbino vienas kitą net prancūziškai, graikiškai….. Tokios pamokos teikia bendravimo, bendradarbiavimo džiaugsmą, didina norą mokytis, ugdo toleranciją ir sąmoningumą kitų kalbų ir kultūrų atžvilgiu, kviečia gerbti kalbų įvairovę, skatinti daugiakalbystę bei tarpusavio supratimą ir paraginti bet kokio amžiaus žmones mokytis kalbų. Mokyklos I aukšto fojė buvo papuoštas besitiesiančiomis pasisveikinimui „rankutėmis“, su įvairiomis kalbomis užrašytais mandagumo, pagarbos, palinkėjimų žodžiais.
Visi buvo kviečiami skaityti, kalbėti, kalbėtis ir sakyti vienas kitam gražius, gerus žodžius, kurie skleistųsi kiekvieno, visai nesvarbu kieno – vaiko ar suaugusiojo širdyje – dėkingumo žiedais. Tai ir draugaukime, kalbėkime….pačiomis įvairiausiomis kalbomis…Praverkime tuos vartelius – į širdis, į pasaulį…
Mokytoja Rita Zubienienė