METODINĖ DIENA MOKYKLOJE

Spalio 2 d. mokykloje oficialiai atidaryta specialioji klasė vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymui. Kartu ir sensorinis kambarys, kuriame sukurta aplinka ir sensorinė įranga tarnauja įvairiems tikslams siekti: kai vaikui tampa sunku, prisitaikyti prie naujų iššūkių, susikaupti, padeda atsipalaiduoti ir nusiraminti. Taip pat tai – puiki priemonė ryšio su vaiku stiprinimui, socialinių įgūdžių lavinimui.


Klasės atidaryme dalyvavusiems svečiams ir į Švietimo skyriaus organizuotą metodinę dieną „Kelių į kiekvieno vaiko sėkmę paieškos: kaip spręsti mokymosi sunkumus?“ sukviestiems savivaldybės švietimo įstaigų pedagogams buvo pademonstruoti sensorinės įrangos privalumai:
1. nuotaikos ar emocijų pagrindu pasirinkta kambario šviesos spalva labai prisideda prie siekiamo efekto ir rezultato: terapijos, nusiraminimo, pasiruošimo pokalbiui ar žaidimams ir pan.
2. tikroviški gamtos garsai padeda sukurti individualią atmosferą ir norimą jutiminę erdvę. Sensorinė įranga leidžia kontroliuoti jų garsumą, taip pat derinti garsus su muzikiniais intarpais ar filmukais;
3. Keturios muzikos kategorijos, skirtos atsipalaidavimui, koncentracijai, žaidimams ar kaip fonas, skatina atrasti labiausiai vidinę būseną atitinkančią melodiją. Sensorinėje įrangoje yra dešimtys ilgų ir trumpesnių muzikinių takelių;
4. Sensorinės įrangos filmukai suskirstyti į šešias kategorijas: nuo meditacijos ir edukacinių dainelių vaikams iki pasaulio gyvūnų, skirtingų gamtinių zonų ir ankstyvaus kognityvinio vystymosi skatinimo.
5. Žaidimai suskirstyti pagal norimus išugdyti įgūdžius. Vaikas gali pats lengvai pasirinkti sau patinkantį.
Metodinės dienos dalyviai išklausė įdomius ir aktualius Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro, Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus darbuotojų pranešimus, aplinkos pritaikymo specialiųjų poreikių mokiniams rekomendacijas, turėjo galimybę dalyvauti grupinėje konsultacijoje, diskusijoje, individualiai pasikonsultuoti.