KVIEČIAME TEIKTI PRAŠYMUS MOKYTIS MŪSŲ MOKYKLOJE!

AUGAME – NES MYLIME. STIEBIAMĖS – NES SIEKIAME. ŽYDIME – NES DŽIUGINAME. BRANDINAME – NES TIKIME.

KVIEČIAME TEIKTI PRAŠYMUS  dėl vaikų paskyrimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I-ąją dalį, taip pat į spec. priešmokyklinio ugdymo grupę bei spec. (lavinamąsias) klases nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Prašymo formą rasite paspaudę nuorodą   https://druskininkusavivaldybe.lt/go.php/Svietimas798650977
Užpildytą prašymą siųskite el. paštu langelis@druskininkai.lt
Ugdymo ir veiklos organizavimo klausimais kreipkitės:
– el.paštu saulemok@gmail.com 
– telefonu 8 615 98996.
Informaciją dėl vaikų paskyrimo ir ugdymo organizavimo klausimais taip pat teikia ir konsultuoja Druskininkų savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistai: dėl paskyrimo į priešmokyklinio ugdymo grupes – 
el. paštu jurgitanaruckiene@druskininkai.lt  arba telefonu 8 612 78525;
dėl paskyrimo į mokyklos 1-10 klases:
el. paštu lina.g@druskininkai.lt arba telefonu 8 686 99085.

***

Mums svarbu tobulėjimas, svarbu padėti vaikui puoselėti savo stiprybes, atrasti save, pažinti pasaulį, dalintis džiaugsmu, brandinti savo gebėjimus. Mūsų mokyklos mokiniai – įvairių konkursų, olimpiadų, varžybų dalyviai ir prizininkai. ESAME STIPRI, INOVATYVI, DRAUGIŠKA, ATVIRA, AUGANTI, PERSPEKTYVI BENDRUOMENĖ! MES MOKAME AUGTI IR AUGINTI!

***

Mūsų mokykloje VISKAS PO VIENU STOGU – jauku, erdvu, spalvinga, gražu, originalu, šviesu, nauja, saugu, gera, informatyvu, modernu, puošnu, aktyvu, įdomu, sava!

*Mokykloje veikia nemokama pailgintos dienos grupė priešmokyklinio ugdymo vaikams iki 17.30 val. *Mokyklos valgykloje sudarytos sąlygos vaikui pavalgyti priešpiečius, pietus ir pavakarius. *Moksleiviams, turintiems kalbos, komunikacijos, bei kitų sutrikimų, teikiama logopedo, spec. pedagogo, soc. pedagogo ir psichologo pagalba. Veikia spec. priešmokyklinio ugdymo grupė, spec. (lavinamosios) klasės.

***

„SAULĖS“ mokykloje gera mokytis! – kompiuterių klasės, tyrimų laboratorija, „Žalioji klasė“, moderni skaitykla, 3D klasė, turtinga biblioteka, sensorinė klasė, puošni aktų ir erdvi sporto salės, jaukios klasės, atnaujintos poilsio ir ramybės zonos. Pamokos – šiuolaikiškos, įdomios, teikiančios galimybes kiekvienam vaikui siekti pažangos, tobulinti asmeninius gebėjimus, puoselėti individualius poreikius, ugdytis socialines emocines kompetencijas, kūrybines galias, pažinti, tyrinėti, dirbti komandoje 🙂

***

Mes ne tik dirbame, bet ir švenčiame 🙂

Turime daug veiklos po pamokų: sportuojame, dainuojame, piešiame, mokomės kalbų, keramikos, informatikos ABC, šokame, vaidiname, konstruojame robotus, gilinamės, atrandame, sisteminame, analizuojame.

RENGINIŲ, PAMOKŲ, ŠVENČIŲ, BŪRELIŲ IR KT. NUOTRAUKAS RASITE  MOKYKLOS FACEBOOK PASKYROJE.