IŠSAUGOJOME „OLWEUS“ MOKYKLOS VARDĄ

Sulaukėme sveikinimų iš Nacionalinės švietimo agentūros, dar kartą gavus „Olweus“ mokyklos vardą ir ženkliuką. Pasidžiaukime, kad sėkmingai vykdome „Olweus“ patyčių prevencijos programą.