INFORMACIJA TĖVAMS

Iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacijos

KOKIŲ SAUGUMO SĄLYGŲ REIKĖS LAIKYTIS MOKYKLOJE NUO RUGSĖJO 1 DIENOS

1.Mokykloje(1-8 kl.)reguliuojami srautai, kad būtų išvengta jų maišymosi. Mokyklose srauto dydis – 100 žmonių (kelios klasės, grupės). Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje didžiausias srautas gali būti sudaromas tik iš tos pačios klasių grupės (pvz., 6-ų klasių.) mokinių arba iš ne daugiau kaip 100 tik tos pačios programos (pagrindinio arba vidurinio ugdymo) skirtingų klasių (pvz. 7–9 klasių, III–IV gimnazijos klasių ir t.t.) mokinių.

2.Būreliuose ir kituose neformalaus švietimo užsiėmimuose, organizuojamuose uždarose erdvėse vienu metu, galės dalyvauti ne daugiau kaip 30 asmenų. Skaičius neribojamas, jei visi vaikai ir darbuotojai yra arba pasiskiepiję arba persirgę, arba nuolat testuojasi dėl COVID-19 ligos.

3.Kaukės. Visi švietimo įstaigų darbuotojai ir mokiniai nuo penktos klasės dėvi kaukes uždarose patalpose. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, dalyvaujantiems stovyklose, mokiniams ir mokytojams, kai jie sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, arba jei darbuotojas negali dėvėti kaukės dėl vykdomos veiklos pobūdžio, pvz., darbo su klausos negalią turinčiais mokiniais.  Tada rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

4.Stebima mokinių ir darbuotojų sveikata.  Jei vaikas ar darbuotojas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiuoja (37,3 °C ir daugiau), kosti, yra pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis negali dalyvauti pamokose ar dirbti.

Draudžiama į užsiėmimus atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija.

Mokinių sveikatos patikrinimas dėl covid-19 yra savanoriškas. Tai nėra barjeras eiti į mokyklą. Ją privalo lankyti visi sveiki ir nesantys izoliacijoje vaikai. Mokykla pasirenka testavimo būdą: kaupiniai (atliekama prižiūrint sveikatos specialistui) ir greitieji antigenų testai (mokiniai atlieka savarankiškai, prižiūrint mokyklos paskirtam darbuotojui). Testuotis kaupinių metodu klasė gali, kai su tokiu būdu sutinka ne mažiau kaip 30 proc. klasės mokinių tėvų.

Imunitetą turintiems  – pasiskiepijusiems ar persirgusiems mokiniams – testuotis nereikia.

5.Skiepijimas. Jis rekomenduojamas visiems švietimo įstaigų darbuotojams, kurie nėra persirgę, taip pat mokiniams nuo 12 metų.

6.Jei vaikas suserga, nebūtinai izoliuojasi visa klasė.

Jei klasėje vienas ar keli vaikai užsikrės koronaviruso infekcija, nebūtinai visiems teks izoliuotis. Epidemiologai bendraus su ugdymo įstaiga ir aiškinsis, kokie asmenys turėjo sąlytį su užsikrėtusiuoju ir koks buvo sąlyčio pobūdis. Bus nustatomi didelį ir mažą sąlytį turėję žmonės – bendraklasiai arba pedagogai. Specialistai kiekvieną atvejį vertina individualiai. Jei ugdymo įstaiga gerai valdo srautus, laikosi atstumų, dėvi kaukes, deramai laikosi rankų higienos, izoliavimosi atvejai retesni – tai parodė praėjusiųjų mokslo metų patirtis.

Nustačius, kad rizika buvo aukšta, izoliuotis reikia keturiolika dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Norint susitrumpinti izoliacijos laiką, septintą izoliacijos dieną reikia atlikti PGR tyrimą. Gavus neigiamą testo atsakymą, izoliacija gali būti nutraukiama po dešimtos dienos.

7.Nuotolinis mokymas – tik esant itin sudėtingai situacijai.

Atskiru Vyriausybės sprendimu, įvertinus pandeminę situaciją, išbandžius visas kitas pandemijos valdymo priemones, mokyklose gali būti  pereinama prie nuotolinio mokymo. Tačiau net ir esant blogai epidemiologinei situacijai, nuotolinis ugdymas nebūtų taikomas ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme ir  abiturientams (abiturientams nuo vasario 1 d.).

Aktuali informacija apie švietimo įstaigų darbą pandemijos sąlygomis skelbiama svetainėje www.mokyklabecovid.lt.

 


Druskininkų švietimo skyriaus informacija tėvams

Siekiant tinkamai pasiruošti naujiems mokslo metams bei užtikrinti mokinių saugumą ir COVID 19 ligos prevenciją Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigose, prašome Jūsų klasės auklėtojui ar pradinių klasių mokytojai asmenine žinute pateikti šią informaciją, susijusią su Jūsų vaiku ( iki rugpjūčio 26 d.):

– Ar Jūsų vaikas yra persirgęs COVID 19 liga (ne daugiau nei prieš 210 d. ), ar Jūsų vaikas yra paskiepytas, ar sutinkate/nesutinkate, kad Jūsų vaikas būtų testuojamas mokykloje?

Apibendrintus surinktus duomenis savivaldybės lygmeniu bus priimti konkretūs sprendimai dėl ugdymo proceso organizavimo. Visa informacija apie priimtus sprendimus dėl 2021 -2022 mokslo metų organizavimo Jus pasieks dar iki rugsėjo 1-osios dienos.

Trumpai informuojame, kad vakar dienos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktose rekomendacijose planuojama, kad ugdymas 2021 -2022 m. m. 1-4 klasių mokiniams vyks kontaktiniu būdu, ribojimus (kaukės, temperatūros matavimas, srautų atskyrimas, testavimas) įvedant blogėjant epidemiologinei situacijai savivaldybėje ar šalyje; 5-8 klasių ir I -IV gimnazinių klasių mokiniams ugdymas vyks kontaktiniu būdu užtikrinant mokinių srautų reguliavimą, kaukių naudojimą bei sudarant sąlygas mokinių vakcinacijai bei testavimui, o pablogėjus epidemiologinei situacijai – organizuojamas mišrus ir/ar hibridinis mokymo būdas.

Visų mūsų bendras tikslas ir šių mokslo metų prioritetas – kontaktinis ugdymo būdas, todėl kreipiamės į Jus su prašymu bendradarbiauti užtikrinant vaikų sveikatą bei saugumą, kad turėtumėme kuo mažiau COVID 19 atvejų švietimo įstaigose, ir kad kuo mažiau mokinių/klasių turėtų izoliuotis ir pereiti į nuotolinį ugdymo būdą.

Pagarbiai,

Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown