DU PRADINUKŲ MINIPROJEKTAI

Balandžio mėnesį mokykloje vyko du mini projektai – „Aš atsakingas už save ir kitus“ ir „Myliu gamtą,
myliu save“.

Mini projekto „Aš atsakingas už save ir kitus“ metu pirmokai lankėsi Druskininkų miesto muziejuje, antrokai – miesto bibliotekos vaikų skyriuje ir Vijūnėlės parke. Išvykų metu mokiniai laikėsi susitarimų, suprato, kad kiekvienas žmogus prisiima atsakomybę už savo veiksmus. Kad išaugtų visaverčiais visuomenės nariais, vaikai mokėsi ugdytis tinkamas vertybes, kuriomis gebėtų pagrįsti savo asmeninius sprendimus ir veiksmus. Vaikai suprato, koks elgesys yra tinkamas, buvo atsakingi už savo poelgius, rodė pagarbą aplinkiniams. Išvykose į gydyklas, į UAB „Druskininkų vandenys“ trečių ir ketvirtų klasių mokiniais mokėsi tapti sėkmingomis asmenybėmis, kurioms sekasi ir mokykloje, ir bendruomenėje. Mokinai mokėsi saugiai ir kultūringai elgtis viešose vietose, tobulino bendravimo įgūdžius. Pradinukai išsiaiškino, kad atsakomybė ir pagarba padeda atsiskleisti visoms kitoms vertybėms. Dalyvavo 248 1-4 klasių mokiniai.

  Mini projekto „Myliu gamtą, myliu save“ metu mokiniai tvarkė mokyklos teritoriją, puoselėjo aplinką, kurioje mokosi. Aiškinosi, kodėl reikalingos atsargumo taisyklės gamtoje, aptarė neatsargaus ir netinkamo elgesio pasekmes. Aiškinosi, kad gamta didžiausias žmogaus turtas, kurį reikia nuolat puoselėti ir saugoti, nagrinėjo priežastis, kada gera būti gamtoje, mokėsi efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, stiprino pozityvius santykius su draugais, ugdėsi gebėjimą padėti ir remti vieni kitus. Projekte dalyvavo 250 pradinukų.

  

  

Mini projektų metu buvo kalbama apie pozityvią bendruomenę, saugios ir malonios aplinkos kūrimą kartu. Padaryta išvada, – kai visi nariai atlieka savo darbo dalį, bendruomenė gali ne tik puikiai dirbti, bet ir būti draugiška. Vaikai kūrė mozaiką apie kartu dirbančius vaikus.