AKTYVAUS SPORTINIO SEZONO DALINĖS PABAIGTUVĖS

Rugpjūčio pabaiga, rugsėjis ir spalis ,,Saulės“ mokyklos bendruomenės nariams buvo ypač aktyvūs mėnesiai, patikrinę mūsų pasirengimą įgyvendinti laimėtą sporto projektą ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu“. Iš viso per tris rudens mėnesius buvo įgyvendinta 12 skirtingo pobūdžio fizinio aktyvumo veiklų –  kone labiausiai įsiminė neįprastas baidarių sezono uždarymas.

Spalio 9 d. orų prognozė pranašavo baidarių sporto mylėtojams dalinę giedrą ir vos kelis lietaus lašus. Tačiau jau kelionės pradžioje mus pasitiko gana nemenka liūtis – keli žadėti lietaus lašai virto smarkiu lietaus debesiu. Tačiau tai nebuvo visi tos dienos odisėjos iššūkiai: vos pradėję skrosti sraunų Baltosios Ančios upės vandenį, išvydome tai, kas mus išgąsdino labiausiai – vandens lygis buvo žemas, upė buvo nusekusi. Todėl visos kelionės metu mums teko stipriai mojuoti irklais, nes baidarės savo pilvais tiesiog nuolatos raižė dugno smėlį, grūmėsi su upės vagoje besiilsinčiais rąstais, kuriuos perplaukti ne visada sekėsi – keletą kartų baidares teko pervilkti sausuma. Kiek įspūdžių ir iššūkių – tokio plaukimo nepamiršime ilgai. Sušalę ir ganėtinai sušlapę jėgas atgavome Kapčiamiestyje esančioje ,,Robinzono“ stovyklavietėje. Tiesa,  prieš plaukimą mokyklos bendruomenės nariai apsilankė KASP Dainavos apygardos 109 kuopos vado kpt. Kęstučio Valentos sodyboje, kuri jau iš tolo panaši į etnografinį kaimelį – svetingas sodybos šeimininkas keletą kartų priėmė mokyklos mokytojus čionai pabūti, jėgas atgauti: sužavėjo Kaviškio ežero pakrantės grožis, išpuoselėta sodybos aplinka, architektūriniai šeimininko sprendimai ir darbštumas – visa tai sukurta paties kariškio nagingomis rankomis. Šalia sodybos – ir žaliuojantis, vaisius dovanojantis anūkų sodas – tarsi duoklė, pagarbos ženklas ten gyvenusių senolių kartai… Na o mes padėkojome Kęstučiui, mokyklos renginių organizavimo pagalbininkui, už vaišingumą ir rūpestingumą.

Lygiai po savaitės, sukaupę paskutines jėgas, keliavome šiaurietiško ėjimo lazdomis ir riedėjome dviračiais ,,Nemuno tako“ trasa. Diena išties buvo kupina netikėtumų – tądien mus aplankė Sporto rėmimo fondo atstovai, kurie domėjosi projekto įgyvendinimu, sunkumais, kylančiais organizuojant fizinio aktyvumo veiklas, dalyvių įtraukimo procesu, sportinio inventoriaus naudojimo kryptingumu ir pan. Išgirdę tik teigiamus įvertinimus, galėjome dienos žygius pabaigti ramūs – pirmoji vertinimo ataskaita buvo mums palanki. Diena pasitaikė saulėta, giedra, tik lengvas Nemuno pakrančių vėjas kuteno ausis ir nosį, tačiau keliauti dviračiu, su draugišku kolektyvu, net ir pučiant stipriam vėjui – nebaisu. Sporto būrelį lankantys pradinių klasių moksleiviai irgi įveikė nemenką žygio atkarpą: jie išmoko teisingai naudotis šiaurietiško ėjimo lazdomis, eidami stebėjo savo kvėpavimą, kūno padėtį, aptarė tokio ėjimo naudingumą ir reikšmingumą fizinei ir emocinei žmogaus sveikatai, miške tyrinėjo juos supančią gamtą – grįžo įraudusiais žandais, atgavę jėgas ir ūpą.

(Projektas SRF-SIĮ-2020-1-0249. ,,Sportuoju. Keliauju. Atrandu.“ bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas. Sporto projekto tikslas – mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo didinimas, emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimas, sveiko gyvenimo būdo skatinimas, didinant sportuojančiųjų ir aktyviai laisvalaikį leidžiančių žmonių skaičių, įtraukiant asmenis, turinčius specialiųjų poreikių ir (ar) negalią, mažinant socialinę atskirtį, sukuriant sąlygas vaikams iš socialinės rizikos šeimų pasinaudoti sporto stovykla.)

Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė