5-10 KLASIŲ VAIZDO PAMOKŲ/KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

5-10 KLASIŲ VAIZDO PAMOKŲ/KONSULTACIJŲ  TVARKARAŠTIS

Klasė Pamokų/konsultacijų laikas Video pamoka/konsultacija (dalykas, mokytojas ir per per kokią programėlę vyks pamoka )
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
5a 8.00-8.45        Tikyba (V.Giedraitienė) google classroom  
8.55-9.40   Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

google classroom

    Lietuvių k.

(R. Jaskelevičienė)

Zoom

Dailė

(G.Sutkienė) google classroom

 

9.50-10.35  Informacinės technologijos

(A.Balčiuvienė)

google classroom

Technologijos (G.Sutkienė) google classroom, messenger

 

Istorija (R.Vaškevičienė) google classroom  Fizinis ugdymas

(J. Čepaitinė)

google classroom

 Matematika

(R.Pakeltienė)

Zoom

10.55-11.40  

.

Technologijos (G.Sutkienė) google classroom, messenger      
12.00-12.45 Anglų k. (R.Jankauskienė)

Zoom

     Anglų k.

(V. Naugolnikienė) Zoom

 
12.55-13.40  

 

 Lietuvių k

(R. Jaskelevičienė)

Zoom

     
13.50-14.35          
5b

 

 

 

8.00-8.45       Etika (I.Valentukevičienė) google classroom  Dailė

(G.Sutkienė)

google classroom

 

8.55-9.40   Matematika

(J. Barišauskaitė (zoom)

     Istorija (R.Vaškevičienė) google classroom
9.50-10.35        Matematika

(J. Barišauskaitė)

Zoom

  Lietuvių k

(R. Jaskelevičienė)

Zoom

10.55-11.40 Anglų k.

(R.Jankauskienė)

Zoom

     Anglų k.

(B. Karmonaitė) google classroom

Fizinis ugdymas

(A.Dudzinskas)

google classroom,

messenger

12.00-12.45        IT

(A. Balčiuvienė)

google classroom

 
12.55-13.40   Gamta ir žmogus

(R.Krivickienė)        google classroom

    Lietuvių k.

(R. Jaskelevičienė)

Zoom

 
13.50-14.35          
6a 8.00-8.45     Anglų k.

(A.Matulevičienė)

Zoom

   
8.55-9.40   Technologijos

(N. Žūkienė)

google classroom

   Kūno kultūra

(V.Kapčius)

(J. Čepaitienė)

Google Classroom

 
9.50-10.35 Etika

(I.Valentukevičienė) google classroom

Tikyba

(V.Giedraitienė)

google classroom

Matematika

(J.Barišauskaitė) Zoom

 Lietuvių k.

(R.Truskienė)

messenger

google

classroom

 IT

(A. Balčiuvienė)

google classroom)

 Vokiečių k.

J. Stulpinienė)

Zoom

Rusų k.-(I.Valentukevičienė)

google classroom

(R.Zubienienė)

Zoom

10.55-11.40  Vokiečių k.

(J. Stulpinienė)

Zoom

 

  Lietuvių k.

(R. Jaskelevičienė) Zoom

 Geografija

(I. Kadziauskienė) google classroom

  Lietuvių k.

(R. Jaskelevičienė) Zoom

 Istorija

(R. Vaškevicienė)

Google Classroom

12.00-12.45    Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

Google Classroom

  Matematika

(J. Barišauskaitė

zoom)

Dailė

(G.Sutkienė)

google classroom

 

12.55-13.40   Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

Google Classroom

 Gamta ir žmogus

(R.Krivickienė)

Google classroom

 Anglų k.

(B. Karmonaitė)

Google classroom

(A.Matulevičienė)

Zoom

 
13.50-14.35          
6b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

8.00-8.45  

Etika

(I.Valentukevičienė)google classroom

Tikyba

(V. Giedraitienė)

google classroom

 

 

Dailė

(G.Sutkienė) googlclassroom

    Istorija

(R.  Vaškevičienė)   Google Classroom

8.55-9.40  IT

(Aušra Balčiuvienė)

google classroom

     Geografija

(I. Kadziauskienė)

google classroom

 Vokiečių k.

(J. Stulpinienė)

Zoom

Rusų k.- (R.Zubienienė)

Zoom

9.50-10.35        Anglų k.

(A.Matulevičienė)

Zoom

 
10.55-11.40  Lietuvių k.

(R.Truskienė)

messenger

Google classroom

 Matematika

(J. Barišauskaitė) Zoom

Matematika

(J. Barišauskaitė) Zoom

   Gamta ir žmogus

(R.Krivickienė)

google classroom

 

12.00-12.45  Anglų k.

(B. Karmonaitė) google classroom

     Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

google classroom

 
12.55-13.40  Vokiečių  k.

(J. Stulpinienė)

Zoom

 Anglų k.

(A. Matulevičienė)

Zoom

 Technologij. Nijolė Žūkienė (google classroom)   Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

google classroom

 

 
13.50-14.35   Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

google classroom

Technologijos

(A.Trainavičius)

   
8.00-8.45   Anglų k.

(A. Matulevičienė)

Zoom

 Vokiečių k.

(J. Stulpinienė)

zoom

   
8.55-9.40    Istorija

(O. Petruninienė)

Google classroom

Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

google classroom

  Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

google classroom

9.50-10.35 Dailė

(G.Sutkienė) google classroom

 

Fizika

(I.Matulevičienė) Zoom,

   Lietuvių k.

(V.Dudzinskienė)

Zoom

Technologijos

(G.Kalesnykaitė ) Skype

10.55-11.40        Anglų k.

(R.Buchienė)

Zoom

(A.Matulevičienė) Zoom

 
12.00-12.45  Rusų k.- (R.Zubienienė)

google classroom

     Tikyba (V.Giedraitienė)

google classroom Etika

(I.Valentukevičienė) google classroom

 

 
12.55-13.40 Biologija

(R.Krivickienė)

google classroom

   Geografija

(I.Kadziauskienė) google classroom

 

 

 

 Matematika

(R.Pakeltienė)

zoom

13.50-14.35     Anglų k.

(R. Buchienė) Zoom

   
7b 8.00-8.45 Technologijos

(G.Sutkienė)

mesendžeris

Fizika

(I.Matulevičienė) Zoom

 Geografija

(I Kadziauskienė) google classroom

   
8.55-9.40 Technologijos

(G.Sutkienė)

mesendžeris

 Anglų k.

(A. Matulevičienė)

Zoom

   Anglų,

(R.Buchienė )

Zoom

(A.Matulevičienė)

zoom

 
9.50-10.35    Fizinis ugdymas

Janina Čepaitinė

Google Classroom

Rusųk.

(I.Valentukevičienė)

google classroom, (R.Zubienienė) google classroom

   Biologija

(R.Krivickienė)

google classroom

10.55-11.40 Dailė

(G.Sutkienė) google classroom

 

      Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

google classroom

 
12.00-12.45     Anglų k.

(R. Buchienė) Zoom

 Etika

(I.Valentukevičienė) google classroom

 

 Matematika

(R.Pakeltienė)

Zoom

12.55-13.40      Rusų k.

(I.Valentukevičienė)

google classroom

   

Google

classroom

13.50-14.35          
8a 8.00-8.45  IT

(Aušra Balčiuvienė)

google classroom

   Biologija

(J. Kleponienė) Skype

Chemija

(R.Krivickienė)

google classroom

   
8.55-9.40  Vokiečių k.

(J. Stulpinienė)

Zoom

 

   Rusų k. (I.Valentukevičienė)

google classroom, (R.Zubienienė)

google classroom

   
9.50-10.35 Anglų k.

(R.Jankauskienė)

Zoom

  Matematika

(J.Burokienė)

Zoom

 Fizika,

(I.Matulevičienė)

zoom

 
10.55-11.40     Technologijos (Nijolė Žūkienė) google classroom

 

 Etika

(I.Valentukevičienė) google classroom

Muzika

(I.Daniušienė)

Skype

12.00-12.45  Lietuvių k.

(R.Truskienė)

messenger

google classroom

 

 

 Anglų k.

(B. Karmonaitė)

google classroom

     Istorija

(O. Petruninienė)

Google classroom

12.55-13.40      Lietuvių k.

(R.Truskienė)

messenger

google classroom

 Geografija

(I. Kadziauskienė)

google classroom

 Kūno kultūra

(V.Kapčius)

google classroom

 

13.50-14.35  Dailė

(G.Sutkienė) google classroom

       
8b 8.00-8.45 Istorija

(O. Petruninienė)

google classroom

  Technologijos

(N. Žūkienė)

google classroom

   
8.55-9.40 Anglų k.

(R.Jankauskienė)

Zoom

 

  Biologija

(J. Kleponienė)Skype

 Matematika  (J.Burokienė)

google classroom

Zoom

 Fizika

(I.Matulevičienė) Zoom

 
9.50-10.35    

Chemija

(R.Krivickienė)

google classroom

 

     
10.55-11.40      Anglų k.

(B. Karmonaitė) google classroom

  Tikyba (V.Giedraitienė)

google classroom

 Rusų k. (I.Valentukevičienė)

google classroom, R.Zubienienė

google classroom

12.00-12.45          
12.55-13.40         Dailė

(G.Sutkienė)

google classroom

13.50-14.35  IT

(A. Balčiuvienė)

google classroom

   Geografija

(I. Kadziauskienė) google classroom

Lietuvių k.

(V.Dudzinskienė)

Zoom, mesinger

 
9 8.00-8.45    Pilietiškumas

(A. Bolys)

Yuo Tube

Google classroom

 

 

   
8.55-9.40   Fizika

(I.Matulevičienė) Zoom

 Geografija

(I. Kadziauskienė) google classroom

   
9.50-10.35  Technologijos

(G.Kalesnykaitė) Skype

  Biologija

(J. Kleponienė)

Skype

Anglų  k.

(R. Buchienė) Zoom.

(A.Matulevičienė )Zoom

  Tikyba (V.Giedraitienė)

google classroom

Etika

(I.Valentukevičienė) google classroom

 
10.55-11.40     Lietuvių k.

(R.Truskienė)

Messenger

google classroom

 IT

(A. Balčiuvienė)

google classroom

 Dailė

(G.Sutkienė)

google classroom

  12.00-12.45  Matematika

J.Burokienė

ZOOM

 Anglų k.

(R. Buchienė)

Zoom

 

(A.Matulevičienė) Zoom

    Istorija

(R Vaškevičienė)

google classroom

12.55-13.40    Lietuvių k.

(R.Truskienė)

messenger

google classroom

 Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

google classroom

 Chemija

(R.Krivickienė)

google classroom

 Fizinis ugdymas

(Janina Čepaitienė)

google classroom

13.50-14.35  Rusų k. (R.Zubienienė)

google classroom

  Rusų k. (I.Valentukevičienė)

google classroom

   
10 8.00-8.45  Vokiečių k.

(J. Stulpinienė) Zoom

    Fizika

(I.Matulevičienė)

Zoom

 
8.55-9.40    Dailė

(G.Sutkienė) google classroom

Istorija (R.Vaškevičienė) google clasroom   Matematika

(R.Pakeltienė)

Zoom

9.50-10.35 Lietuvių k.

(R.Truskienė)

messenger

google classroom

 Anglų k.

(R.Buchienė) Zoom

 

  Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

Google Classroom

 Geografija

(I. Kadziauskienė) google classroom

(kas antą savaitę)

Fizinis ugdymas

(J. Čepaitienė)

Google Classroom

10.55-11.40  Tikyba

(V.Giedraitienė)

google classroom

 Biologija

J. Kleponienė  Skype

(kas antrą savaitę)

   Chemija

(R.Krivickienė)

Google Classroom

 
12.00-12.45       Anglų k.

(R. Buchienė)

zoom

 
12.55-13.40  Technologijos

(A. Trainavičius)

Google classroom

     Rusų k. (R.Zubienienė)

google classroom

 Ekonomika

(A. Bolys)

Yuo Tube

classroom

13.50-14.35      Lietuvių k.

(R.Truskienė)

messenger

google classroom

   

___________________________________________________