FORUME „ATEITIES ŠVIETIMO KODAS“

Gruodžio 16 d. Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, vyko forumas ,,Ateities švietimo kodas“, į kurį dalyvius pakvietė VšĮ ,,Mokymosi mokykla“. Forumo moderatorius Lukas Benevičius – Švietimo konsultantas, žurnalistas, mokytojas – renginio dalyvius iš anksto skatino pamąstyti apie Lietuvos švietimo prioritetus, lūkesčius, prioritetų įgyvendinimo galimybes. Forumo pirmąją dalį – panelinę diskusiją ,,Švietimo politikos prioritetai ir jų įgyvendinimas” su žinomais ir kompetetingais profesionalais tiesiogiai transliavo Lietuvos ryto televizija. Forumas subūrė Švietimo srities ekspertus – dalyvavo prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, prof. habil.dr. Juozas Augutis, prof.dr. Giedrė Kvieskienė; ekonomistus, žiniasklaidos atstovus – diskusijoje dalyvavo Vytautas Bruveris, Virginijus Savukynas, Robertas Dargis, Raimondas Kuodis. Panelinės diskusijos dalyviai išgrynino švietimo gaires, ugdymo kokybę, mokyklų tinklo neefektyvumą, aptarė, kokį žmogų turėtų išugdyti Lietuvos mokykla. Antroje forumo dalyje tuos pačius klausimus gvildeno ir atsakymų ieškojo visi renginio dalyviai – darbas vyko septyniose sekcijose, o diskusijos rezultatai buvo pristatyti renginio pabaigoje. Forumo dalyviai išgrynino ir įvardino gana panašius švietimo prioritetus: tai šeimos atsakomybės stiprinimas vaiko ugdyme, Švietimo tinklo optimizavimas, deramas ir tikslingas finansavimas, Bendrųjų ugdymo programų  atliepimas mokinio poreikiams, programų dermė ir integralumas, mokytojų parengimas ir kvalifikacija. Švietimo forume dalyvavo du atstovai iš ,,Saulės“ mokyklos – Druskininkų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Algis Bolys ir lietuvių kalbos mokytoja Renata Jaskelevičienė. Renginio metu pavyko užmegzti pažintį su Vilniaus kolegijos atstove Inga Kepaliene, kuri druskininkiečius kvietė bendradarbiauti – atvykti kartu su mokiniais į kolegijoje vykstančius renginius, mokytojus – į seminarus. LRT žurnalistas Andrius Savukynas taip pat pažadėjo suplanuoti vizitą į mūsų mokyklą.

Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė